шпаргалка

Державна реєстрація припинення СПД - фізичної особи

[ Назад ]

І. За власним бажанням припинення:

1. Подає держреєстратору заяву про припинення ПД і документ, що підтверджує внесення плати за публікацію. Приймається за описом, копія якого надсилається/видається заявнику.

2. Дата надходження документів  до ЖОРДу.

3. Не пізніше наступного робочого дня внести до держреєстру запис про рішення щодо припинення + в той же день передати органам повідомлення про внесення такого запису.

4. Не раніше 2 місяців з дати публікації – документи:

- Реєстраційна картка

- Свідоцтво про держреєстрацію ФО-підприємця

- Довідка з податкової про відсутність боргів (при реорганізації – узгодження з податковою, до кого які борги перейдуть)

- Довідка з Пенсійного про відсутність заборгованості

- Довідка із соцстраху

Приймається за описом; якщо подається особисто – пред’являє паспорт.

Строк реєстрації не повинен перевищувати 2 робочі дні з дати надходження документів.

Повідомляє органи. Не пізніше наступного дня реєстратор видає копію свідоцтва з відміткою про припинення.ІІ. Припинення внаслідок смерті: до реєстратора звертається спадкоємець з посвідченим нотаріально свідоцтвом про смерть. Держреєстратор робить все сам. Податки залишаються несплаченими.ІІІ. Визнання померлим/відсутнім безвісти

Суд надсилає реєстратору рішення в день набрання ним законної сили, дата заноситься в ЖОРД. Не пізніше наступного дня – запис до реєстру; порядок повідомлення – такий же.IV. Визнання банкрутом:

1) рішення про порушення провадження у справі про банкрутство: в день набрання рішенням законної сили суд (надсилає його реєстратору, дата вноситься до ЖОРДу. В той же день держреєстратор вносить до реєстру запис про рішення суду і в той же день повідомляє органи (порядок ви вже знаєте).

2) рішення про визнання банкрутом: в день набрання рішенням законної сили суд надсилає його реєстратору, дата вноситься до ЖОРДу. В той же день держреєстратор вносить до реєстру запис про рішення про визнання банкрутом і повідомляє органи.

3) Рішення про припинення ПД ФО у зв’язку з визнанням її банкрутом: в день набрання рішенням законної сили суд надсилає його реєстратору, дата вноситься до ЖОРДу. В той же день держреєстратор вносить до реєстру запис про проведення реєстрації припинення ПД у зв’язку з визнанням банкрутом.

4) Рішення про припинення провадження у справі про банкрутство: в день набрання рішенням законної сили суд (надсилає його реєстратору, дата вноситься до ЖОРДу. В той же день держреєстратор вносить до реєстру запис про рішення про припинення провадження у справі про банкрутство + повідомити органи.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |