шпаргалка

Банкрутство СПД як підстава їх припинення (підстави порушення справи про банкрутство, підвідомчість, учасники провадження)

[ Назад ]

Нормативна база питання – ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; Господарський кодекс; ЗУ «Про господарські товариства»; рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 4 червня 2004 р. "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Підвідомчість. Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника.

Порушення справи про банкрутство. Справа про банкрутство порушується судом на підставі заяви про порушення справи про банкрутство, подати яку мають право як сам боржник, так і його кредитори. Умовою, яка має бути дотримана для того, щоб суд порушив справу є наявність безспірних вимог кредитора (кредиторів) до боржника, які сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку. Крім того, ЗУ також встановлено обов'язок боржника звернутись до суду із заявою, якщо мають місце такі обставини:

 задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами;

 орган боржника, уповноважений відповідно до установчих документів або законодавства прийняти рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в господарський суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;

 при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;

Учасники провадження. Стаття 1 ЗУ – сторони (боржник, кредитори), арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство: Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, (при банкрутстві держ. підпр.); представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |