шпаргалка

Етапи провадження у справі про банкрутство СПД

[ Назад ]

1. Подання заяви про порушення справи про банкрутство.

Суд приймає заяву, подану з дотриманням вимог закону, або відмовляє у прийняття заяви, якщо боржник не занесений до реєстру, боржник вже ліквідований або реорганізований (окрім перетворення), проти боржника вже порушено справу про банкрутство, якщо сума вимог кредиторів менше за 300 мін зарплат.

Прийняту заяву суд ще може повернути протягом 5 днів, якщо не дотримані вимоги щодо оформлення заяви (не ті підписи, нема найменувань, адрес, індексів, не сплачено держмито, не дотримані строки – незадоволення вимог протягом 3 місяців).

2. Порушення провадження у справі про банкрутство.

Суд виносить ухвалу про порушення справи про банкрутство протягом 5 днів з дня прийняття належно оформленої заяви. Одночасно з ухвалою - вводиться процедура розпорядження майном боржника, призначається розпорядника майна (якщо неможливо – на підготовчому засіданні), призначається дата проведення підготовчого засідання суду, вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів. Про все це має вказуватись в ухвалі, яка направляється сторонам і державному органу з питань банкрутства.

3. Підготовче засідання. Забезпечення вимог кредиторів і мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Розглядаються і оцінюються подані документи, з'ясовуються ознаки неплатоспроможності, може бути проведена експертиза. Приймається ухвала про покладення на боржника зобов'язання здійснити публікацію в ЗМІ інформації про порушення справи про банкрутство СПД з метою виявити кредиторів боржника (10 днів з дня підготовчого засідання).

Виноситься ухвала – розмір вимог кредиторів, що заявили, дата подання розпорядником реєстру кредиторів, дата попереднього засідання, дата скликання зборів кредиторів, дата засідання суду для винесення рішення (санацію, оголошення банкрутом, закриття провадження)

Заходи щодо забезпечення вимог - суд має право – з власної ініціативи або за клопотанням. Заходи можуть полягати у: забороні укладати угоди з майном без згоди арбітражного керуючого; у покладені на боржника зобов*язання передати передати цінні папери, валютні цінності, інше майно на зберігання третім особам; відсунення керівника боржника від посади і покладення його обов'язків на розпорядника майна, якщо той (керівник) своїми діями перешкоджає розпоряднику тощо. Про ці заходи виноситься ухвала.

Мораторій – вводиться одночасно з попередньою стадією. Протягом дії мораторію забороняється стягнення на підставі виконавчих документів, а також припиняється нарахування неустойки, пені, штрафів.

4. Виявлення кредиторів та осіб, які виявлять бажання взяти участь у санації боржника

Протягом 30 днів з дня публікації інформації у пресі – кредитори мають подати до суду заяви про свої вимоги до божника і документи, що ці вимоги підтверджують (копії надсилаються боржнику і розпоряднику). Боржник і розпорядник розглядають заяви – приймають рішення про повне або часткове прийняття чи відхилення вимог. Складається реєстр кредиторів боржника (розпорядником) протягом місяця і подається для затвердження суду протягом 2 місяців і 10 днів з дня підготовчого засідання.

Одночасно особи, які бажають взяти участь у санації боржника (інвестори) можуть подавати розпоряднику заяву про бажання і план санації.

5. Попереднє засідання господарського суду

Розглядається реєстр кредиторів, розглядаються вимоги, які були відхилені. Виноситься ухвала – затверджується реєстр кредиторів. В реєстрі зазначаються всі кредитори і розмір вимог кожного. Ухвала – є підставою визначення кількості голосів кожного кредитора на зборах кредиторів.

6. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів

Збори проводяться за місцем знаходження боржника. Збори повноважні незалежно від кількості присутніх кредиторів, якщо тільки всі були повідомлені. Збори приймають рішення по кількісний (не менше 7 осіб) і якісний склад комітету кредиторів.

Комітет кредиторів – скликає збори, розробляє мирову угоду, вносить суду пропозиції та клопотання (продовження чи скорочення строків процедур, прийняття рішення щодо санації, визнання банкрутом, зміну арбітражного керуючого тощо).

7. Винесення ухвали про санацію боржника, призначення керуючого санацією. Проведення процедури санації.

Суд виносить ухвалу – за клопотанням комітету кредиторів. Комітет кредиторів – погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвесторів, план санації. Курівника затверджує суд. Строк санації – 12 місяців, за поданням комітету кредиторів може бути збільшений (на 6 міс) або зменшений.

Протягом 3 місяців – керуючий подає комітету кредиторів план санації з переліком заходів, строком та черговістю виплати боргу, строком відновлення платоспроможності тощо. План схвалюється або відхиляється.

В процесі санації може бути прийняте рішення про продаж майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу для відновлення платоспроможності.

8. звіт керуючого санацією

Складається керуючим і надається комітету кредиторів за 15 днів до закінчення процедури санації. Звіт містить баланс, рахунок прибутків і збитків, відомості про наявність коштів, про дебіторську заборгованість, про стан кредиторської заборгованості. Додає свої пропозиції щодо подальших заходів – необхідності продовжити санацію, припинити процедуру санації, визнати банкрутом..

За результатом розгляду звіту комітет кредиторів – подає суду клопотання про припинення санації у зв'язку з виконанням плану; продовження строку санації; припинення санації і оголошення банкрутом; припинення і укладання мирової угоди.

За клопотанням суд – затверджує звіт керуючого (якщо виконано) або виносить відповідні ухвали.

9. визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

Якщо санація не допомогла, або її не було – суд виносить постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру – триває 12 місяців, може бути подовжена ще на 6 міс. Відкривається ліквідаційна процедура, призначається ліквідатор. За результатами – звіт ліквідатора. Суд затверджує звіт.

10. припинення провадження по справі

Підставами для припинення провадження є:

 затвердження звіту керуючого санацією боржника в порядку, передбаченому цим Законом;

 затвердження мирової угоди;

 затвердження звіту ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону;

 боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами;

 кредитори не висунули вимог до боржника після порушення провадження у справі про банкрутство за заявою боржника.

Про припинення провадження виноситься ухвала про припинення провадження. Якщо затверджено звіт ліквідатора – виноситься ухвала про ліквідацію боржника (якщо в нього не лишилось майна, щоб продовжувати свою ПД).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |