шпаргалка

Санація як спосіб запобігання ліквідації СПД: поняття, учасники, процедура здійснення

[ Назад ]

Поняття. Санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Процедура здійснення.

Про проведення санації суд виносить ухвалу, якої затверджує керуючого санацією.

На час проведення санації: керівник боржника відсторонюється, керівництво переходить до керуючого санацією; припиняються повноваження орган управління боржника; може бути накладений арешт на майно, в межах процедури санації, якщо не перешкоджає.

Керуючий санацією складає план санації і подає на затвердження комітету кредиторів. План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути:

 реструктуризація підприємства;

 перепрофілювання виробництва;

 закриття нерентабельних виробництв;

 відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

 ліквідація дебіторської заборгованості;

 реструктуризація активів боржника;

 продаж частини майна боржника;

 зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

 виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

 продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств);

 одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника;

 звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації;

 інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом кредиторів. За результатами звіту комітет кредиторів може подавати до суду клопотання про звільнення керуючого і призначення нового.

За 15 днів до закінчення санації керуючий подає комітету кінцевий звіт з пропозиціями (див. попер. пит.)

За клопотанням комітету кредиторів суд затверджує звіт керуючого і припиняє процедуру банкрутства (у зв'язку з виконанням плану санації) або виносить постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Учасники санації. Керуючий санацією, комітет кредиторів, інвестор, суд.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |