шпаргалка

Правове регулювання ліквідаційної процедури в рамках провадження про банкрутство

[ Назад ]

У випадку винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом, відкривається ліквідаційна процедура, яка має тривати не більше 12 місяців, може бути подовжена судом ще на 6 міс.

Одночасно з відкриттям ліквідаційної процедури суд призначає ліквідатора (може бути розпорядник майна або керуючий санацією), членів ліквідаційної комісії (за поданням ліквідатора, з погодженням з комітетом кредиторів).

Ліквідатор – виконує повноваження керівника банкрута; виконує функції з управління і розпорядження майном; проводить інвентаризацію і оцінку майна; аналізує фінансовий стан банкрута тощо.

Дії ліквідатора можуть бути оскаржені до суду власником майна, кредитором, іншими особами.

Спочатку проводиться інвентаризація і оцінка майна – складається ліквідаційна маса. В ліквідаційну масу входить все майно (його вартість), що належить банкруту і підлягає реалізації.

Після проведення інвентаризації (складання ліквідаційної маси) і оцінки майна, ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах. Кошти, отримані від продажу, зараховуються на рахунок банкрута.

Ліквідатор проводить виплату за боргами банкрута (задовольняє вимоги кредиторів) у черговості:

1) у першу чергу задовольняються:

а) вимоги, забезпечені заставою;

б) вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інших виплат відповідно до КЗпП, якщо право на них виникло протягом останніх 3 міс до порушення справи про банкрутство.

в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку

г) витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії

2) у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута, крім вимог, задоволених у першу чергу, зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс (показники ліквідаційної маси, дані про реалізацію майна, документи, що підтверджують задоволення вимог кредиторів).

Суд розглядає звіт і затверджує. Якщо майна не лишилось – приймає ухвалу про ліквідацію банкрута.

Якщо майна вистачило і лишилось – вважається таким, що не має боргів і може продовжити підприємницьку діяльність, за винятком, якщо майна, що лишилось мало для мінімального статутного фонду, тоді ухвала про ліквідацію.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |