шпаргалка

Державне регулювання підприємництва: поняття, значення, основні напрями, правові форми

[ Назад ]

Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на

- вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання,

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів,

- зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання

- усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та способом, що встановлюються Конституцією та законами України.

Значення:

1) рушій державного регулювання економіки

Д. регулювання економіки – побудоване на законодавстві; одна з форм державного впливу на економіку шляхом встановлення та застосування державними органами правил, які спрямовані на корегування економічної діяльності ФО і ЮО, що підтримується можливістю застосування правових санкцій при їх порушенні.

2) забезпечення реалізації й охорони публічних (державних і суспільних) інтересів

3) забезпечення державного контролю над процесом підготовки регуляторних актів і відстеження діючих державних регулювань

4) відіграє важливу роль у функціонуванні господарського правопорядку в Україні, спрямованого на забезпечення фундаментальних суспільних благ

Ознаки:

- систематичність

- програмність

Мета ДРПД – стимулювання СГ до вигідної для Держави економічної поведінки

Основні напрямки:

1. структурно-галузева політика (прогресивні зміни у структурі господарства)

2. інвестиційна – інвестиції для розширеного відтворення засобів виробництва

3. амортизаційна

4. інституційні перетворення – роздержавлення, інфраструктура

5. цінова – відносини обміну, еквівалентність цін – мін ціна, макс ціна)

6. антимонопольно-конкурентна політика

7. бюджетна – формування державних доходів і витрат

8. податкова – податкове навантаження = прибуток/загальний дохід

9. грошово-кредитна – залучення коштів-бюджет-кредитування

10. валютна – зміцнення гривні, золото-валютний фонд

11. зовнішньо-економічна – захист національного ринку, товаровиробника, кордони, мито

Форми ДРПД:

• нормативне регулювання – встановлення правил здійснення ПД

(ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.03)

• програмування, пропозування, планування – держбюджет, державна програма економічного та соціального розвиткуУкраїни, програма приватизації, програма діяльності Уряду

• контроль – встановлення ступеня відповідності фактичної діяльності СПД до власних правил; за порушення – санкції;

• управління – реалізація встановлених правил ліцензування, патентування тощо.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |