шпаргалка

Державна регуляторна політика: поняття, принципи, заходи, повноваження спеціально уповноваженого органу

[ Назад ]

ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

державна регуляторна політика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

Мета: недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України;

Принципи (ст. 4 Закону):

1) доцільність - обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;2) адекватність - відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

3) ефективність - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів

господарювання, громадян та держави;

4)збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

5) передбачуваність - послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

6) прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд

регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Заходи:

1. експертиза чинних НПА і проектів на предмет дотримання засад державної регуляторної політики, рішення про необхідність усунення недоліків, публікація рішення про зупинення дій актів, повідомлення органу юстиції який зареєстрував цей акт

2. звернення до центральних ОДВ з пропозицією внести зміни до НПА, скасувати

3. моніторинг листів центральних та місцевих органів влади, звернення з проханням цей лист відкликатиОсновний орган – Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва

- центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який уповноважений забезпечувати створення і реалізацію державної політики щодо розвитку і підтримки підприємництва.

- спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

- діяльність спрямовується і координується КМУ.

ФУНКЦІЇ:

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції,

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

- співпрацює з місцевими держадміністраціями, місцевими органами врядування і громадськими організаціями через мережу своїх територіальних Представництв, які діють в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також інститут уповноважених з питань захисту прав підприємців.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА:

1)координування діяльності виконавчих органів в процесі розробки і реалізації політики, що стосується розвитку і підтримки підприємництва в Україні;

2) узагальнення досвіду відносно реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і розробляє пропозиції щодо вдосконалення даного процесу;

3)сприяння розвитку малого бізнесу, консультаційна й інформаційна підтримка;

4)підготовка пропозицій щодо усунення адміністративних, економічних і організаційних перешкод у процесі розвитку бізнесу;

5) впровадження і розвиток механізмів фінансування та кредитування підприємництва;

6) участь у проведенні тренінгів і перепідготовці кадрів;

7) розробка пропозицій щодо позиції державної політики відносно недержавних підприємств;

8) співпраця з міжнародними організаціями з питань сприяння розвитку підприємництва.

УКАЗ ПУ "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"- особливі функції і повноваження - планові та позапланові виїзні перевірки.

Напрямки діяльності: прогнозування та створення умов для розвитку підприємництва, дерегуляція недержавного сектору економіки, вдосконалення законодавчого регулювання і забезпечення функції контролю у підприємництві.

Інструментарій:

• має право призупиняти рішення центральних та місцевих органів виконавчої влади, що створюють бар'єри для вільного розвитку підприємництва;

• розглядає скарги на дії органів ліцензування щодо видачі ліцензій та приймає відповідні рішення;

• запроваджує ведення єдиного реєстру суб'єктів підприємництва та ліцензійного реєстру.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |