шпаргалка

Ліцензування у сфері зовнішньоекономічної діяльності: нормативно-правова база, поняття, призначення, види

[ Назад ]

Нормативна база. ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», ЗУ «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» (загальні засади ліцензування).

Поняття. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів (ЗУ «Про зовнішньоекономічну дія-сть»).

Форми. Автоматичне і неавтоматичне. Автоматичне – надання дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти. Неавтоматичне – стосовно товарів, щодо яких встановлюються певні квоти.

Призначення. Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні в разі:

 значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні – з метою відновлення такої рівноваги;

 необхідності забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, національного багатства художнього, історичного чи археологічного значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної безпеки;

 необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника;

 необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських прав;

 необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України.

Ліцензування імпорту товарів запроваджується в Україні в разі:

 різкого погіршення стану платіжного балансу та зовнішніх платежів (якщо інші заходи є неефективними) – для покращення;

 необхідності забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, національного багатства художнього, історичного чи археологічного значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної безпеки;

 необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника у випадках зростання імпорту в Україну;

 необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських прав;

 необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України.

Види ліцензій.

1. Експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування; 2. генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах); 3. спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів; 4. відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу; 5. разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції.

Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид ліцензії.

Порядок видачі ліцензій. Ліцензії видаються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (Мінекономіки) на підставі заявок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльностіКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |