шпаргалка

Правове регулювання діяльності у сфері державного замовлення

[ Назад ]

Правове регулювання – Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22.12.1995, Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти , затверджене Постановою КМУ від 17 жовтня 2008р. №921.

Державне замовлення – засіб державного регулювання економіки шляхом регулювання обсягів продукції, які необхідні для задоволення державних потреб і розміщення контрактів на її закупівлю серед СПД.

Пріоритетні потреби – потреби у сферах:

Обороноздатності

Соціально-економічні проблеми

Формування і підтримання державних резервів

Забезпечення виконання державних цільових програм

Функціонування органів державної влади

Замовниками є: ВРУ, ЦОВВ, РМ АРК, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та інші установи – головні розпорядники бюджетних коштів.

Між замовниками та виконавцями укладається контракт. Замовники оплачують товари, роботи чи послуги за контрактами із коштів Державного бюджету або позабюджетних коштів. Обсяг таких коштів закріплюється у Законі України «Про державний бюджет України» та у Постанові КМУ щодо використання позабюджетних коштів. Окрім цього, КМУ також визначає перелік державних замовників, склад і обсяг замовлень.

Виконавцями є: СПД незалежно від форми власності і місця розташування

Процедура регулюється Положенням. Воно використовується тоді, коли вартість товарів чи послуг становить не менше 100000 грн., а робіт 300000грн, і іх оплата повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів. Використовуються такі процедури:

 відкриті торги;

 торги з обмеженою участю;

 двоступеневі торги;

 запит цінових пропозицій (котирувань);

 закупівля в одного учасникаОсновною процедурою є відкриті торги!

Застосування процедури торгів з обмеженою участю для

закупівлі товарів, робіт і послуг потребує погодження з

уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку,

коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після

проведення попередньої кваліфікації учасників.

Застосування процедури закупівлі в одного учасника потребує

погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку.

Зокрема процедура відкритих торгів спрощено виглядає так:

1.публікується оголошення в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»

2. замовник утворює тендерний комітет для проведення процедур закупівель (не менш як 5 осіб). Протягом 3 робочих днів замовник на вимогу СПД надає тендерну документацію, у якій зокрема містяться інструкція про підготовку тендерних пропозицій, перелік критеріїв, які висуваються до учасників та ін.інформація.

3.СПД подають тендерні пропозиції (право брати участь мають усі СПД). Строк для подання пропозицій – 30 днів з дня опублікування оголошення про тендер.

4. у день закінчення строку подання тендерних пропозицій відбувається їх розкриття

5. замовник визначає переможця торгів з числа учасників,

тендерні пропозиції яких не були відхилені, на підставі критеріїв

і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній

документації.

Критеріями оцінки можуть бути, зокрема:

 ціна;

 строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

 якість та функціональні характеристики, екологічна чистота;

 післяпродажне обслуговування

 інші критерії.

Загальний строк оцінки не повинен перевищувати 30 днів з дня розкриття тендерних пропозицій.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |