шпаргалка

Державне регулювання цін, тарифів. Відповідальність за порушення порядку застосування цін.

[ Назад ]

Правове регулювання – Закон України «Про ціни і ціноутворення», глава 21 ГКУ.

Ціна (тариф) – форма грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують суб’єкти господарювання (ч.1 ст.189 ГКУ). Ціни поділяються на:

 Вільні – ціни на товари, роботи та послуги, що встановлюються за згодою сторін та на які не встановлені державні ціни

 Державні

 Державні регульовані – ціни, встановлені компетентними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, які встановлюють граничні відхилення цін на певні товари, роботи, послуги.

 Державні фіксовані ціни – встановлена конкретна ціна на певний товар, роботи чи послуги.

Державне регулювання цін здійснюється за такими напрямками:

1. Встановлення самої ціни

2. Встановлення граничних націнок

3. Встановлення граничних нормативів рентабельності

4. Встановлення обов’язку суб’єкта підприємницької діяльності декларувати зміни цін.

Державне регулювання цін здійснюється щодо:

ресурсів, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін

на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення

продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку

Органи, що здійснюють державне регулювання цін, визначені у Постанові КМУ від 25.12.96р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів). Ними є зокрема такі органи:

- Міністерство транспорту і зв’язку за погодженням із Мінекономіки та Мінфіном – встановлює тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом

- Міністерство освіти і науки, міністерство охорони здоровя та інші центральні органи виконавчої влади, до управління яких належать навчально-виховні заклади, встановлюють за погодженням з Мінфіном граничний розмір плати за проживання у студентських гуртожитках.

- Національна комісія з регулювання електроенергетики – тарифи на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб

- Обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації регулюють тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у автобусах, трамваях, тролейбусах, метрополітені.

- Інші.

Реєстрація цін на окремі види продукції

Згідно із Постановою КМУ від 27.12.08 №1138 реєстрації підлягають ціни на: будматеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, яка виробляється вітчизняними підприємствами і реалізується суб’єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету та державним підприємствам. Реєстрацію проводить Мінекономіки.

Контролює дотримання СПД цінової дисципліни Державна інспекція з контролю за цінами, яка діє у складі Мінекономіки. Інспекція здійснює: моніторинг, видачу методичних рекомендацій щодо цінової дисципліни, перевірки (перевірки бухгалтерських документів, обстеження приміщень), за наслідками перевірки може видавати обов’язкові приписи про усунення порушень, приймає рішення про застосування до СПД адміністративно-господарських санкцій.

Відповідальність за порушення цінової дисципліни: уся виручка, одержана СПД в результаті порушення цінової дисципліни, підлягає вилученню до відповідного бюджету залежно від підпорядкованості СПД. До позабюджетних фондів місцевих рад стягується штраф у двократному розмірі суми одержаної виручки.

Ст.165-2 Кодексу про адміністративні правопорушення – на посадову особу, відповідальну за встановлення цін, накладається штраф у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів.

Приклад:

Постанова КМУ від 17.10.08 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

На лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою КМУ встановлюється гранична постачальницько-збутова надбавка (націнка) не вище ніж 15 % оптової ціни виробника.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |