шпаргалка

Квоти та ліміти як засоби державного регулювання підприємницької діяльності

[ Назад ]

Відповідно до статті 12 ГКУ квотування та застосування лімітів є одним з основних засобів регулюю¬чого впливу держави на суб’єктів господарювання.

В Україні квоти застосовуються як кількісна межа товарів певних категорій, дозволених для ввозу в країну. У даному випадку вона несе у собі завдання найбільш ефективно і економне використовувати іноземну валюту, захистити власні виробництва, зберегти рівень зайнятості населення. Квота встановлюється і на вивіз (експорт) деяких видів продукції.

Квотування - вста¬новлення граничного обсягу (квоти) виробництва чи обігу (включаю¬чи експорт та імпорт) певних товарів і послуг. Експортні та імпортні квоти, тобто граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати чи імпортувати протягом встановленого строку, передба¬чені Законом від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяль¬ність» та Декретом Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року «Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг).

Переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлюються квоти, затверджуються Кабінетом Міністрів України щорічно.

Закон визначає поняття експортних (імпортних) квот і ліцензій та їх види.

Квота експортна (імпортна) – це граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (або імпортувати на її територію) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях.

В Україні діють такі види експортних (імпортних) квот (контингентів): глобальні, групові, індивідуальні, антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні. По кожному виду товару може встановлюватися лише один вид квоти.

Квоти глобальні встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він імпортується.

Квоти групові встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортуються або з яких він імпортується.

Квоти індивідуальні встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар може експортуватись або з якої він може імпортуватись.

Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні квоти були запроваджені законами про захист національного товаровиробника. Кожна з них – це граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового, антисубсидиційного чи спеціального розслідування та/або антидемпінгових, компенсаційних чи спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.

По кожному виду товарів може встановлюватися лише один вид квоти.

Квотування здійснюється шляхом встановлення режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не повинен перевищувати обсягу встановленої квоти.

Ліміти — гранично допустимі величини використання ресурсів або, навпаки, гранично допустимі викиди. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержав¬ного значення» визначає порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, лісових ресурсів державного значення,природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, корисних копалин, за винятком загальнопоширених. Ліміти визначають обсяги природних ресурсів, на основі яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів.



КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |