шпаргалка

Недобросовісна конкуренція: поняття, прояви.

[ Назад ]Дії що вважаються недобросовісною конкуренцією, мають відповідати двом критеріям:

• здійснюватись у рамках підприємницької діяльності;

• виконуватись з наміром вплинути на конкурентну ситуацію.

Відносини щодо недобросовісної конкуренції регулюються Законом України від 7 червня 1996 р. "Про захист від недобросовісної конкуренції". Він застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання, їх об'єднання, а також органи державної влади, громадяни, у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, в тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають негативний вплив на конкуренцію на її території, і не поширюється на відносини, у яких беруть участь зазначені суб'єкти, якщо результат їх діяльності виявляється лише за межами України, в разі, коли інше не встановлено міжнародним договором, в якому бере участь Україна.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Статтею 7 ЦК України в свою чергу встановлено, що звичаєм чи звичаєм ділового обороту є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але усталене у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується.

Виділяють наступні ознаки недобросовісної конкуренції:

1) недобросовісна конкуренція на відміну від монополістичної діяльності може здійснюватися лише активними діями;

2) такі дії будуть розглядатися як правопорушення, якщо вони суперечать не тільки положенням чинного законодавства, а й звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності, справедливості;

3) суб'єктами недобросовісної конкуренції можуть бути лише суб'єкти господарювання;

4) метою активних дій є набуття переваг у підприємницькій діяльності;

5) у результаті дії конкурентам можуть бути заподіяні збитки або завдана шкода їх діловій репутації.

Положення ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширюються на всі відомі і невідомі форми недобросовісної конкуренції. Але для полегшення застосування в ст. ст. 4-19 Закону наведено перелік порушень, які вважаються проявами недобросовісної конкуренції. Системно вони об'єднані у три групи:

• неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання (підприємця);

• створення перешкод суб'єктам господарювання та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

• неправомірне збирання, розкриття та використання комерційної таємниці.

Неправомірне використання ділової репутації.

До цієї групи правопорушень відносяться:

• неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;

• неправомірне використання товару іншого виробника;

• копіювання зовнішнього вигляду виробу;

• порівняльна реклама.

Створення перешкод підприємцям та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

До цієї групи правопорушень відносяться (ст. ст. 8-15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"):

• дискредитація суб'єкту господарювання;

• купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;

• схиляння до бойкоту суб'єкта господарювання (підприємця);

• схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника);

• схиляння суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання договору з конкурентом;

• підкуп працівника постачальника;

• підкуп працівника покупця (замовника);

• досягнення неправомірних переваг у конкуренції

Неправомірне збирання, розкриття та використання комерційної таємниці.

До цієї групи правопорушень відносяться:

• неправомірне збирання комерційної таємниці;

• розголошення комерційної таємниці;

• схилення до розголошення комерційної таємниці;

• неправомірне використання комерційної таємниці.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |