шпаргалка

Відповідальність за недобросовісну конкуренцію: види, підстави, порядок застосування санкцій антимонопольними органами

[ Назад ]

ЗУ «Про захст від недобросовісної конкуренції» - будь-які дії у конкуренції, що

суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській

діяльності.

Види:

1.НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- Неправомірне використання позначень

- Неправомірне використання товару іншого виробника

- Копіювання зовнішнього вигляду виробу

- Порівняльна реклама

2. СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ

НЕПРАВОМІРНИХ ПЕРЕВАГ У КОНКУРЕНЦІЇ

- Дискредитація суб'єкта господарювання

- Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання

- Схилення постачальника до дискримінації покупця

(замовника)

- Підкуп працівника, посадової особи постачальника

- Підкуп працівника, посадової особи покупця

- Досягнення неправомірних переваг у конкуренції

- Поширення інформації, що вводить в оману

3. НЕПРАВОМІРНЕ ЗБИРАННЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

- Неправомірне збирання комерційної таємниці

- Розголошення комерційної таємниці

- Схилення до розголошення комерційної таємниці

- Неправомірне використання комерційної таємниці

Відповідальність:

- Накладення штрафу до 5% доходу за останній звітний рік перед роком, в якому накладається штраф, якшо доходу намв- то до 10 тис. НМДГ

- Вилучення товарів з неправомірно використаним

позначенням та копій виробів іншого суб'єкта

господарювання

- Спростування неправдивих, неточних або неповних

відомостейКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |