шпаргалка

Антиконкурентні дії органів влади: поняття, види, відповідальність.

[ Назад ]

Ст.. 15 ЗУ «Про захст економічн.конкуренц.» - Антиконкурентні дії органів влади це прийняття будь яких актів( наказів, рішень і т.д.), надання письм/усн. вказівок,будь-які інші дії/безд., які могли або можуть призвести до недопущення, усунення чи спотворення конкуренції. Це:

1.заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи

здійснення підприємництва в інших організаційних формах у

будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на

здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи

реалізацію певних видів товарів;

2.пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання

до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, реґіональні чи інші

форми об'єднань або здійснення узгоджених дій концентрації

суб'єктів господарювання в інших формах;

3.пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання

до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки

товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у

певних продавців;

4.будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів,

а також розподіл ринків між суб'єктами господарювання за

територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх

реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи продавців;

5.встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного

реґіону країни в іншому або надання дозволу на реалізацію товарів

з одного реґіону в іншому в певному обсязі чи за виконання певних

умов;

6.надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів

господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у

привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або

може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення

конкуренції;

7.дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або

групам суб'єктів господарювання створюються несприятливі чи

дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами;

8.дія, якою встановлюються не передбачені законами України

заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо

придбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм

діяльності та розвитку, розпорядження прибутком.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |