шпаргалка

Адміністративно-правовий захист прав та інтересів СПД

[ Назад ]

Адміністративно-правовий захист - здійснюється засобами державно-правового впливу із залученням спеціально уповноважених державних органів або вищестоящими органами виконавчої влади.

Шляхи реалізації:

1. Шляхом звернення до органів, що мають повноваження із захисту їх прав.

2. Шляхом звернення в порядку підпорядкованості до вищестоящих органів виконавчої влади (посадових осіб).

1. Органи, що мають повноваження.

• Правоохоронні (органи внутрішніх справ)

• Прокуратура

• Податкова міліція (державна податкова служба)

• Антимонопольний комітет

• Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Звернення за захистом до цих органів дуже часто завершується судовим розглядом. Тобто 2 види захисту – адміністративний і судовий – поєднуються.

Особливості захисту цими органами:

Міліція – в адміністративному порядку розслідують справи про порушення норма КК (злочини у сфері госп діяльності) – вимагають документи, пояснення тощо. Закінчується все розглядом в суді (судовий захист)

Прокуратура – до неї можна оскаржити в адміністративному порядку дії чи бездіяльність податкової міліції, її посадових та службових осіб (можна і до суду, якщо прокуратурі не довіряєте).

Податкова міліція - захист кредиторів боржника – адміністративний порядок розслідування справ про фіктивне банкрутство.

Антимонопольний комітет – захист прав, порушених внаслідок недотримання законодавства про захист економічної конкуренції або діями з ознаками недобросовісної конкуренції

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва - захист прав суб'єктів підприємницької діяльності, порушених (або таких, що можуть бути порушені) внаслідок дії регуляторних нормативних актів у сфері підприємництва різної юридичної сили.

2. Звернення до вищестоящого органу – позасудовий шлях вирішення спору, не перешкоджає подальшому зверненню до суду.

Можна оскаржувати –

• дії та бездіяльність митних органів (до Державного митного комітету),

• порушення на ринку цінних паперів та фондовому ринку (до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку),

• рішення директорів департаментів та голів територіальних управлінь фінансових установ (до Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг),

• рішення про накладення штрафу, нарахування пені інші порушення органами Пенсійного фонду (до правління Пенсійного фонду України)

• дії чи бездіяльність податковиз органів (до Державної податкової адміністрації)Процедура розгляду регулюється - підзаконними нормативними актами – інструкціями, правилами, положеннями тощо вищестоящих з тих органів, дії яких оскаржують ся. Якщо спеціальних нпа нема – загальні вимоги ЗУ «Про звернення громадян».КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |