шпаргалка

Захист прав та інтересів СПД в поряду адміністративного та господарського судочинства

[ Назад ]

Захист в порядку адміністративного судочинства – захист, який здійснюється засобами державно-правового впливу із залученням спеціально уповноважених державних органів або вищестоячих органів виконавчої влади.

Реалізується:

* Шляхом звернення до спеціально уповноважених органів

* Шляхом звернення в порядку підпорядкованості до вищестоящих ОВВ/їх посадових осіб

Спеціально уповноважений – компетенція державного контролю і нагляду: органи санітарно-епідеміологічної служби, цінова інспекція, орган захисту прав споживачів  опосередкований захист: забезпечують виконання СПД обов’язків щодо інших СПД.

• Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва – спеціальний уповноважений орган у сфері регуляторної політики щодо підприємницької діяльності.

- експертує проекти ЗУ. Указів ПУ, постанов КМ, актів ОВВ, МОВВ, ОМС на предмет дотримання державної регуляторної політики

- експертує чинні НПА ( рішення про необхідність усунення їх недоліків, публікацію рішень про зупинення дії актів, направлення повідомлень про це органам юстиції, які цей акт реєстрували

- звернення з пропозиціями до центральних/місцевих ОДВ – внести зміни/скасувати

- моніторинг листів центральних місцевих ОДВ з проханням відкликати лист

• Антимонопольний комітет - розгляд заяв СПД про порушення їх прав внаслідок недотримання законодавства про захист конкуренції або допущення недобросовісної конкуренції з боку інших СПД/рішеннями/діями/бездіяльністю ОДВ

• Правоохоронні органи – адміністративний вплив державних правоохоронних органів на СПД:

- підпорядкованість

- владність

СПД звертається із заявами про порушення їх прав, далі питання вирішує суд

1) Ст 112 КПК органи міліції (досудове слідство у ряді господарських злочинів)

2) Податкова міліція (напр, фіктивне банкрутство)

3) Органи прокуратури – нагляд за додержанням ЗУ ОВВ, ОМС, п/у/о

До вищестоящих (фігове слово)! органів скаржаться на:

Рішення

Дії органів, що здійснюють контроль ( рішення за результатами перевірки можна оскаржити до вищестоящого)

Бездіяльність

Правила скарги містяться у положеннях/інструкціях, що реєструються у МЮ і затверджуються ЦОВВ.

Таке звернення є позасудовим шляхом вирішення спору і не перешкоджає наступному зверненню до судових органів незалежно від рішення цього органу

Захист в порядку господарського судочинства:

Ст. 12 ГПК: Господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім:

• спорів про погодження стандартів та технічних умов;

• спорів про встановлення цін, тарифів

• інших спорів, які у віданні інших органів

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати

Хто звертається?

1. П-ва та орг-ї за захистом своїх прав

2. державні органи у передбач з-м випадках

3. прокурори/їх заступники в інтересах держави (в чому виявлено порушення+необхідність захисту+вказує уповноважений Д. орган)

4. Рахункова палата

Можливе досудове врегулювання спору (крім спорів про визнання договорів недійсними, визнання актів ОДВ, п/о/у недійсними, про стягнення заборгованості за опротестованими векселями, про стягнення штрафів НБУ з ін. фін-кред установ, про звернення стягнення на заставлене майно).Підстава порушення справи в ГС: письмова заява, що містить:

1) найменування госп. суду;

2) найменування (ЮО) або ім'я (ПІБ, ФО) сторін, їх місцезнаходження/місцепроживання, код ЄДРПОУ/ідентиф код

3) документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;

4) ціна позову/сума договору;

5) зміст позовних вимог; кілька відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

6) виклад обставин;

зазначення доказів; обґрунтований розрахунок сум; посилання на законодавство;

7) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору;

8) відомості про вжиття запобіжних заходів;

9) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.Питання про прийняття ПЗ виріш суддя; прийняв - не пізніше 5 днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в засіданні.

Забезпечення позову – ініціатива суду/прокурора(заступника)/сторона; б-я стадія провадження у справі; ШЛЯХОМ:1) накладенням арешту на майно/грошові сумиі;

2) заборона вчиняти певні дії;

3) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

4) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Строк вирішення спору – заг правило – не більше 2 місяців від дня одержання ПЗ.

Вирішення по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) ГС приймає рішення.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |