шпаргалка

Захист прав та інтересів СПД міжнародним комерційним арбітражем

[ Назад ]

ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.94 р.

= третейському розгляду

Розглядає спори у сфері міжнародної торгівлі

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України:

1) постійний

2) За угодою сторін передаються:

- спори, що виникають з договорів та інших цивільно-правових відносин, які виникають при здійсненні міжнародно-економічних відносин, коли 1 зі сторін є підприємство, яке знаходиться за кордоном;

- спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних

об'єднань та організацій, створених на території України, між

собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими

суб'єктами права України

3) сторони можуть передбачити процедуру призначення арбітрів

• якщо не визначились – арбітри призначаються Президентом ТПП

• сторони визначають кількість арбітрів; не визначили - призначається 3 штуки.

4) спори вирішуються згідно з правом іншої держави

5) Сторони укладають арбітражну угоду про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами. Як окрема угода чи арбітражне застереження.

6) Форма – письмова.

7) Сторони домовляються про місце арбітражу. Ні – визначає третейський суд

8) Арбітражний розгляд щодо конкретного спору починається у день, коли прохання про передачу цього спору до арбітражу одержано відповідачем.

ППВСУ від 20.12.08 про спори, що виникають з корпоративних відносин звужує перелік – н-д, заборона передавати на розгляд міжнародних третейських судів корпоративні спори

Рішення може бути скасоване: Апеляційним судом АРК, обласним судом, міст Києва/Севастополя

Підстави (ЗУ)

- процедурні: неналежно повідомлено

спір не передбачено арбітражною угодою

склад суду/процедура не відповідають угоді

угода є недійсною

1 зі сторін – недієздатна

- об’єктивні: об’єкт спору не може бути предметом розгляду за законодавством України

Арбітражне рішення суперечить публічному порядку України

Клопотання про скасування рішення – 3 місяці з дня коли особа отримала рішення

Ознаки рішення: - остаточне

- обов’язкове

- відмова від виконання – примусове виконання за місцем знаходження боржника (Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958)

*потрібне або визнання рішення, або рішення про виконанняКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |