шпаргалка

Конституційні принципи трудового права.

[ Назад ]

КУ – осн. НПА держави, її правові положення  вища юридичну силу  джерелом, базою і підґрунтям для ТП.

 Принципи щодо заборони використання примусової праці – добровільне застосування і залучення найманої праці.

 Принцип своєчасного отримання винагороди за працю – ч. 7 ст. 43 КУ .Мінімальна зарплата. В Україні зарплата повинна виплачуватись не рідше, ніж за 16 днів.

 Принцип заборони звільнення без відповідної норми закону (ч. 2 ст. 43)

 Заборона залучення праці неповнолітніх та вагітних жінок на роботах, які шкідливо впливають на їх здоров’я.

 Право особи на відпочинок ( відпустка + чергування робочі дні-дні відпочинку)

 Право особи на страйк – як засіб вирішення соціально-економічних спорів

 Право особи на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї досягається через механізм реалізації права на працю

 Право на державну службу і службу в ОМС

 Щодо свободи об’єднання в громадські інституції для захисту і здійснення своїх прав та свобод

 Право на судовий захист

 Право на звернення до Уповноваженого з прав людини + в міжнародні інституції

 Добровільність найманої праці в межах законодавства України

 Принципи трудової правосуб’єктності окремих трудових відносин

 Право на підприємницьку діяльність, не заборонену закономКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |