шпаргалка

Трудові договори при прийнятті на державну службу

[ Назад ]Правове регулювання: тр. законодавство, ЗУ "Про державну службу"

Специфіка договору полягає в тому, що держ. службовець виконує функції держави, здійснює державно-владні повноваження:

- більш високі вимоги до держ.сл.

- додаткові гарантії

- додаткові пільги

Державні службовці - особи, як наділені відповідними службовими повноваженнями і займають посади в держ. органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують зарплату за рахунок держкоштів.

Не можуть бути держ.службовцями:

- недієздатні

- мають судимість, що є несумісною з зайняттям посади

- якщо в разі прийняття на роботу будут безпосередньо підпорядковуватися близьким родичам чи своякам

Обмеження за віком:

- ч.- 60

- ж.- 55

Обов’язкова умова - наявність громадянства України

Існує 7 категорій держ. службовців. (3-7 категорії - конкурсний відбір)

Без конкурсного відбору можуть прийматися на роботу:

1. Держ. сл., які припинили держ. службу у зв"язку з відставкою

2. Після успішного закінчення стажування

3. Особи, які були зараховані до кадрового резерву

4. Якщо на посаду держ службовця особу призначає міністр, керівник іншого центрального органу викон. влади за погодженням з керівником місцевого органу владу

5. Якщо держ службовець приймається на посаду в порядку переведення з іншого деож. органу.

6. Держ.сл., які пеербували на посадах у ОДВ, ОМС та виконавчих органах і приймаються до новостворених ОДВ чи МС.

7. Випускники Української академії державного управління при Президентові України та її філіалів у державні органи, які направляють їх на навчання.

Рішення про проведення конкурсу приймає керівник органу, де є вакантна посада. Повідомлення - публічно, в пресі чи ЗМІ не пізніше, як за місяць до проведення конкурсу.

Утворюється конкурсна комісія, яку очолює заступник керівника. Особи, які хочуть взяти участь у конкурсі подають необхідні документи та декларацію про доходи.. Конкурсна комісія приймає рішення на основі результатів іспитів та співбесіди. відбувається голосування щодо кожного учасника. Рішення комісії має рекомендаційний характер. На основі конкурсу керівник МОЖЕ укласти договір з переможцем конкурсу. За рекомендацією комісії, учасники конкурсу можуть бути зараховані до кадрового резерву.

Посадові особи ОМС:

- ЗУ "Про МС в У."

- ЗУ "Про службу в ОМС"

зарплата за рахунок місцевого бюджету

Вік: з 18 років на посаду міського, селищного сільського голови.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |