шпаргалка

Трудовий договір у разі сумісництва професій, посад.

[ Назад ]

Сумісництво (з лекції) – виконання працівником, крім основної роботи, іншої роботи за професією, посадою в іншого роботодавця в інший від основної роботи час.

Основна робота – місце роботи, 1)де він проводить більшість часу, 2)де заведена трудова книжка.

Суміщення професій і посад — така форма організації праці, коли працівник за його згодою поряд зі своєю основною роботою виконує додаткову роботу за іншою професією чи посадою на тому ж підприємстві в межах тривалості робочого дня або зміни.

Робота по декількох професіях (спеціальностях) може бути дозволена власником або уповноваженим ним органом на підприємствах усіх галузей народного господарства, де кількість видів робіт, необхідних для виробництва, більше професій, внаслідок чого працівник недостатньо завантажений роботою протягом нормальної тривалості робочого часу.

. Отже, головними ознака¬ми трудового договору про суміщення професій чи посад є:

1) виконання додаткової роботи працівником на одному і тому самому підприємстві;

2) робота ви¬користовується за різними професіями, посадами; 3) виконання роботи здійснюється тільки в межах робочого часу (дня, зміни), встановленого чинним законодавством;

4) наявність тільки одного трудового договору і без внесення будь-яких записів про суміщення до трудової книжки працівника.

Стаття 105 КЗпП передбачає, що за суміщення професій (посад) працівникам проводиться доплата до заробітної плати у розмірі і на умовах передбачених у колективному договорі.

Крім того, варто зазначити, що характерними рисами трудового договору у разі суміщення професій, посад є:

1) суміщення допускається тільки за обопільною згодою сторін трудового договору;

2) розмір доплати визначається відповідно до колективного договору підприємства;

3) власник зобов’язаний видати наказ про доручення працівникові додаткових обов'язків, тобто про суміщення професій, робіт і про розмір додаткової винагороди (доплати) за виконання таких робіт, але не менше розміру, встановленого колективним договором.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |