шпаргалка

Зміна істотних умов праці.

[ Назад ]

Зміна істотних умов праці є однією з підстав для зміни умов ТД.

Зміна істотних умов праці – зміна систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад, інших істотних умов праці.

Така зміна допускається (ч.3 ст.32 КЗпП) у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Причинами таких змін можуть бути:

 переведення підприємства або його окремих структурних підрозділів з 1-змінного на 3-змінний режим роботи або навпаки;

 встановлення у колективних угодах вищого рівня нових умов регулювання соціально-трудових відносин;

 прийняття нових законодавчих актів, що викликає зміну систем і розмірів оплати праці;

 прийняття на централізованому рівні нових тарифно-кваліфікаційних довідників (зміна найменування посад) тощо.

Крім того, змінами в організації виробництва і праці можуть бути:

 раціоналізація робочих місць,

 введення нових форм організації праці, в тому числі перехід на бригадну форму

 впровадження передових методів, технологій,

 переведення працівника на контрактну форму трудового договору згідно із законодавством

Умови правомірності зміни істотних умов праці:

1) рішення власника, погоджене з профспілковим органом, про зміни в організації виробництва і праці;

2) попередження працівника про такі зміни не пізніше ніж за 2 місяці;

3) зміна істотних умов праці має стосуватися не одного працівника, а всіх працівників підприємства або структурного підрозділу, бригади;

4) організаційні зміни не повинні торкатися трудової функції працівника, тобто роботи за певною спеціальністю, посадою, кваліфікацією, обумовлених трудовим договором.

Забороняється зміна умов праці внаслідок суб'єктивного ставлення до працівника.

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згодний продовжувати роботу в нових умовах, то трудовий договір припиняється і працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Зміна істотних умов праці може бути оскаржена працівником в судовому порядку.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |