шпаргалка

Поняття та види функцій трудового права.

[ Назад ]

Функції – те, як норми ТП впливають на суспільні відносини

2 види:

- загальноправові – характерні і для інших галузей права, права в цілому

- спеціальні: соціально-трудова, соц-економічна, соц-виховна

Соціально- трудова

Проявляється у орієнтуванні ТП на визнання гарантій загальнолюдських цінностей, пріоритету прав людини і громадянина

Це забезпечення нормами ТП визнання і створення умов для реалізації права особи на працю, створення механізму для його реалізації

Ця функція є основоположною

Спрямована на реалізацію конституційного права особи на працю шляхом

А)добровільного вибору професій,

Б)спрямована на формування ефективних партнерських стосунків між працівником та роботодавцем, враховуючи інтереси обох сторін.

В) орієнтована на створення системи соціально-трудових гарантій працівників для стабільності трудових відносин.

З цією функцією тісно повязана захисна: спрямована на охорону трудових правта інтересів працівників як слабшої сторони правовідносин.

Соціально-економічна

Правове регулювання ефективне тоді, коли враховані економічні закономірності розвитку суспільства, економічних можливостей держави, роботодавців, а також потреб працівників.

Формування трудового ринку неможливе без врахування економічних тенденцій.

Проявляється у:

-регулюванні попиту-пропозиції професій,

-обгрунтуванні встановлення тривалості робочого часу

-встановлення мінімального розміру зарплати

Соціально-виховна

Проявляється у забезпеченні виконання трудових обовязків шляхом чіткого дотримання та виконання покладених на них обовязків. З іншої сторони – повага до трудових прав, їх забезпечення іншими учасниками суспільних відносин.

Забезпечується через свідоме ставлення до трудових обовязків та повагу до трудових прав.

Реалізується у трудовому колективі.

Проявляється у:

- під час укладення трудового договору

- укладення колективного договору

- оплаті праці

- трудовій дисципліні

- спроможності застосування заходів заохочення,

- також заходів юридичної відповідальності.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |