шпаргалка

Поняття, ознаки галузевих принципів трудового права.+ 10. Зміст галузевих принципів трудового права

[ Назад ]

Галузеві принципи трудового права – система засадничих положень та керівних ідей, які відображають стан соціально-економічних відносин в державі, стан соціальної політики в державі, а також положення актів трудового законодавства і забезпечує побудову найоптимальніших у даних умовах моделей правового регулювання суспільно-трудових відносин, що відображають специфіку трудового права як самостійної галузі права та самостійної правничої науки.Відображають цілісність та єдність

- галузі права

- норм трудового праваОскільки КЗпП – чинний, то основні галузеві принципи випливають з його норм.

Ч. 1 ст 43 КУ, ст. 2, ст. 21 КЗпП

1. принцип свободи найманої праці

• Ґрунтується на ч.1 ст. 43 КУ.

• Особа, яка реалізує право на працю, має можливість вибору трудової поведінки

• Зумовлює

• систему морально-психологічних якостей особи (робота має відповідати внутрішнім якостям людини)

• Свобода і для роботодавця (можливість обрати найбільш підготовленого працівника)

• Наявність волевиявлення з 2 сторін

• Права та обов’язок обох сторін тісно взаємопов’язані

• Обумовлена суспільною потребою у найманих працівниках, дотриманні соціальних гарантійСт. 22 КЗпП – заборонена необґрунтована відмова у прийнятті на роботу (декларативна норма)

Ст. 21 КЗпП – трудовий договір: сторони самі визначають його умови; впливають на зміст

2. Принцип стабільності трудових відносин

• загальні підстави розірвання трудового договору є чітко визначеними

• жорсткі умови розірвання трудового договору

• потрібно попередити найманих працівників про перевід їх в інше місце роботи (лише за їх згодою)

• роботодавець не може звільнити без обов’язкового працевлаштування

• чітка процедура розірвання ТД за ініціативою найманого працівника3. принцип соціального партнерства

• для більш ефективного відстоювання своїх прав та інтересів

• наймані працівники є рівними сторонами при укладенні нормативно-правового договору

нормативно-правовий договір – на локальному рівні

- державному

- регіональному

- галузевому

колективні договори – на локальному рівні

4. принцип визначеності умов трудового договору

- умова про трудову організацію входить до кола службових обов’язків, які покладаються на найманих працівників через визначення у трудовому договорі професії, кваліфікації, спеціальності або посади.

- для робітників – тарифно-кваліфікаційний довідник

- суміщення професій та посад можливе лише в чітко регламентованому порядку і лише протягом робочого часу (вільний від виконання основної роботи)

- мають бути визначені умови оплати праці, час, місце

- трудовий договір укладається у письмовій формі

5. Принцип участі трудового колективу найманих працівників у врегулюванні суспільно-трудових відносин

6.Принцип охорони праці

- основний обов’язок роботодавця

Роботодавець може створити службу охорони праці (більш 50 чол. на підприємстві), чи особу, яка відповідатиме за охорону праці

Реалізація на локальному, регіональному, галузевому та державному рівні

Обов’язкова конкретизація у правилах внутрішньо-трудового розпорядку

7. Принцип матеріальної зацікавленості найманих працівників у результаті праці (ст. 252 КЗпП)

- система заохочення конкретизується у правилах внутрішнього розпорядку

8. Принцип оптимального визначення робочого часу і часу відпочинку

9.Принцип свободи об’єднання найманих працівників і роботодавців у різні соціальні інституції

- особливо при відносинах соціального партнерства

- ЗУ «Про об’єднання роботодавців»А ще:

- чітка процедура укладення/розірвання трудового договору

- добровільно обирати рід занять, що не заборонені ЗУ

- принцип єдності та диференціації у правовому регулюванні трудових відносин

- поєднання загальних і спеціальних правових гарантій

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |