шпаргалка

Міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та їх місце у системі джерел трудового права.

[ Назад ]

ст. 9 КУСтаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного

законодавства України.Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції

України, можливе лише після внесення відповідних змін до

Конституції України.

ст. 8 КЗПП

Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які

працюють за межами своїх державТрудові відносини громадян України, які працюють за її

межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють

на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються

законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування

(наймання) працівника, та міжнародними договорами України.Від кожної країни – по 2 представника в МОП

МОП складається з органів:

1) Міжнародна конференція (?) праці – розробляє та приймає конвенції та рекомендації ( основні форми регулювання)

- на їх підставі внесення змін в національне трудове законодавство

2) міжнародне бюро праці

3)Адм. рада МОП ( складається з 4 делегатів від кожної країни: 2 від уряди, 1 від роботодавців, 1 від (?скоріше за все, робітників)

Норми конвенцій МОП мають обов’язкову силу для країни, що ратифікувала.

Україна ратифікувала близько 30 конвенцій + чинні ще ті, що ратифікувала УРСР

Міжнародний кодекс праці (1939, 1941, 1951 рр) – зараз готують нове зібрання.

Існує багато двосторонніх та багатосторонніх договорів України з іноземними державами.

1994 – Угода «Про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту» в рамках СНД – поширює національне законодавство на учасників суспільно-трудових відносин.

Види Міжнародних договорів:

1. Конвенції та рекомендації МОП

2. Багато та двосторонні договориКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |