шпаргалка

Поняття трудових правовідносин

[ Назад ]

1. Суспільні відносини, що регулюються нормами трудового права (в широкому розумінні)

2. Це індивідуально-трудові відносини між працівником і роботодавцем (вузьке розуміння)

3. Це обумовлені НПА вольові відносини працівника з роботодавцем щодо виконання за обумовлену винагороду трудової функції за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою і підляганням внутрішньому трудовому розпорядку і є правовою формою закріплення трудових прав та обов’язків.

Виникають з приводу здійснення працівником певної трудової функції.

Ядром і основним видом трудових правовідносин є власне трудові правовідносини (індивідуально-трудові правовідносини), що виникають на підставі трудового договору між працівником та роботодавцем, за яким працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором, дотримуватись правил трудового розпорядку, а роботодавець у свою чергу зобов’язаний виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці.

Другу групу трудових правовідносин становлять колективно-трудові правовідносини (соціального партнерства та встановлення умов праці на підприємствах). Ці правовідносини, які існують задля функціонування і обслуговування власне трудових правовідносин, відрізняються суб'єктним складом та підставами виникнення. Вони ж у такому значенні виходять за межі конкретного підприємства і можуть існувати навіть у масштабах усієї країни. Йдеться насамперед про правовідносини соціального партнерства, які виникають на національному рівні в результаті проведення переговорів, погодження взаємних інтересів та укладення генеральних угод. Соціальне партнерство забезпечують правові норми, що регулюють статус і права профспілок, організацій та об'єднань роботодавців, їх співробітництво на підприємствах та за його межами.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |