шпаргалка

Зміст індивідуальних трудових правовідносин

[ Назад ]

Змістом трудових правовідносин є певні суб'єктивні права і відповідні обов'язки, які виникають у кожної зі сторін із встановленням трудових правовідносин.

Права працівників (визначають правовий статус працівника):

1. право на працю,

2. на відпочинок,

3. на здорові і безпечні умови праці тощо.

Обов’язки працівника – сукупність належних дій працівників, що пов'язані з їх участю особистою працею у здійсненні завдань того підприємства, з яким вони перебувають у трудових правовідносинах:

1. виконання обумовленої при влаштуванні на роботу трудової функції;

2. тимчасове виконання роботи, що не відноситься до трудової функції працівника за наявності в цьому потреби;

3. додержання встановленої міри праці;

4. забезпечення належної якості роботи;

5. додержання режиму робочого дня;

6. додержання правил техніки безпеки, технологічного режиму;

7. дбайливе ставлення до майна підприємства.

(Обсяг і характер трудових обов'язків залежать від багатьох чинників і конкретизуються стосовно до роду роботи (спеціальність, кваліфікація, посада) і особи працівника)

Права роботодавця кореспондуються з обов’язками працівника і полягають у праві вимагати виконання працівником своїх обов’язків.

Обов’язки роботодавця

1. до початку роботи:

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних І шкідливих виробничих чинників, яких ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я; його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішньою трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце

4) забезпечити його необхідними для роботи засобами, проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

2. своєчасно виплачувати винагороду за працю, проводити інші виплати, що належать працівнику в зв'язку з виконанням роботи.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |