шпаргалка

Трудовий договір з неповнолітнім працівником

[ Назад ]Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.(стаття 187)

Неповнолітнім встановлюються додаткові гарантії, пільги.

Ознаки договору:

1) договір укладається за згодою одного батьків, або особи, яка їх заміняє: уиновителі, піклувальники.

2) така згода виражається у письмовій формі

3) приймаються на роботу неповнолітні після медичного огляду

Забороняється:

 укладати договір про роботу зі шкідливими чи небезпечними умовами праці,

 на підземних роботах

 Міністерство охорони здоров’я України встановлює граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. Заборона:призначати неповнолітнього на роботи, які пов’язані виключно з підійманням або утриманням, переміщенням важких речей.

*До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей допускаються неповнолітні, які не мають медичних протипоказань, про засвідчено у відповідному лікарському свідоцтві.

 працювати у нічний час

 у вихідні

 у святкові дні

* договір обов’язково укладається в письмовій формі.

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.(199)КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |