шпаргалка

Поняття та особливості переміщення у трудовому праві.

[ Назад ]

Трудовий договір має тривалий характер.

ТД укладається за взаємною згодою сторін, тому і змінюється так само.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконувати ту роботу, яка не передбачена трудовим договором. Так само не може переводити працівника в інший підрозділ без його згоди.

Переміщення – доручення роботодавця працівникові на тому ж підприємстві виконувати трудові функції на іншому робочому місці, в іншому структурному підрозділі цього ж підприємства, у цій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі бо агрегаті в межах місцевості, кваліфікації, посади обумовленої трудовим договором.

Переміщення не веде до зміни істотних умов трудового договору, а лише до зміни факультативних

Оформляється переміщення шляхом видачі наказу роботодавцем , де обов’язково зазначається куди переміщують працівника і за яких обставин здійснюється переміщення.

Обов’язково необхідно проінформувати працівника про такий наказ.

Невиконання такого наказу – порушення трудової дисципліни.

Якщо наказ не виданий переміщення є таким, що не відбулося.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |