шпаргалка

Поняття переведень у трудовому праві.

[ Назад ]

переведення на іншу роботу — це такий стан у трудовій діяльності працівника, який веде до змінення суттєвих умов, визначених трудовим договором або законодавством про працю. Отже, в основі переведення є змінення не будь-яких умов, а лише істотних, що визначені або угодою сторін при укладенні трудового договору, або чинним законодавством про працю

Стаття 32 КЗпП законодавчо дозволяє зміну таких умов трудового договору:

- Трудова функція;

- Місце роботи;

- Зміна сторони (при переведенні на іншу установу, підприємство, організацію)

6.01.1992 року Постанова Пленуму ВСУ №9

П.31 Переведення - доручення працівникові роботи, що не відповідає кваліфікації, спеціальності чи посаді, які визначені трудовим договором. (але це неповне визначення)

Ч.1 статті 32 КЗпП - на тому ж П., У., О., на інші П., У., О. та в іншу місцевість разом з П, У, О – лише за згодою працівника, окрім випадків визначених ст.. 33.

Переведення (з лекції) – це такий юридичний факт, який допускає зміну істотних умов договору, в тому числі і зміну однієї зі сторін (роботодавця), що може проводитися за ініціативою будь-якої сторони договору, за взаємною згодою, а у випадках передбачених КЗпП – без згоди працівника.

В основному переведення - зміна істотних умов праці.

Законодавством не встановлено форми ініціативи. Тому краще треба у письмовій формі.

За терміном переведення поділяються на

1) Постійні переведення (без встановленого терміну)

- Інша робота на тому ж П. У. О.

- Робота на іншому П. У.О.

- Робота в іншій місцевості.

2) Тимчасові з визначенням часу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |