шпаргалка

Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

[ Назад ]

Юридичниа підстава – п.1 ст.40 КЗпП

Про майбутнє вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП працівників попереджають під розписку не пізніше, ніж за 2 місяці, одночасно запропонувавши йому іншу роботу на цьому ж підприємстві. Власник зобов'язаний повідомити про вивільнення службу зайнятості, із зазначенням професії, спеціальності, кваліфікації і розміру оплати праці вивільнювальних працівників.

Звільнені за таких умов працівники мають право на гарантовані державою пільги щодо подальшого працевлаштування через службу зайнятості, за умови їх своєчасної (протягом семи днів з дня звільнення) реєстрації в ній як такі, що шукають роботу. Крім того, вони мають право протягом одного року на укладення трудового договору з «своїм» підприємством, якщо власник здійснює набір працівників аналогічної кваліфікації.

Правила вивільнення працівників:

1. переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці;

2. За рівних показників продуктивності праці і кваліфікації перевага щодо залишення на роботі надається таким працівникам:

 сімейним — за наявності у них двох і більше утриманців;

 особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

 працівникам, які мають тривалий безперервний стаж роботи на даному підприємстві (в установі, організації);

 працівникам, які отримали на підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання;

 учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту;

 авторам винаходів і раціоналізаторських пропозицій;

 працівникам з числа колишніх військовослужбовців та тих, хто проходив альтернативну службу, протягом двох років з дня звільнення зі служби;

 працівникам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

 постраждалим від Чорнобильської катастрофи І та II категорії і ліквідаторам аварії III категорії;

 особам із числа депортованих з України протягом 5 років з часу повернення на постійне місце проживання в Україну.

Власник має право в межах однорідних професій проводити перестановку (перегрупування) працівників і переводити більш кваліфікованих працівників, посади яких скорочено, з їхньої згоди, на інші посади, звільнивши з них менш кваліфікованих працівників. Якщо це право власником не було використане, суд не повинен обговорювати питання про доцільність такої перестановки (перегрупування)КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |