шпаргалка

Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі.

[ Назад ]

Невідповідністю виконуваній роботі вважається нездатність внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я належним чином виконувати доручену роботу.

ПП ВСУ – можна звільнити за цією підставою керівника в зв'язку з неможливістю забезпечити належну дисципліну праці у відповідній структурі.

Обов*язок доводити – власник або уповноважений орган.

Підтвердженням невідповідності працівника посаді чи виконуваній роботі є таке:

а) висновки атестаційної комісії, яка проводить атестацію працівників;

б) фактичні дані про якість роботи працівника відповідно до вимог тарифно-кваліфікаційних довідників та кваліфікаційних довідників посад службовців (для молодих недосвідчених працівників за таких доказів – лише через службу у справах неповнолітніх, а для молодих спеціалістів - після певного періоду обов'язкового відпрацювання);

в) медичний висновок про зниження працездатності працівника, яке перешкоджає йому виконувати його професійні обов'язки або загрожує безпеці і здоров'ю оточуючих його громадян.

Особливості звільнення на підставі рішення атестаційної комісії – керівник може перевести працівника на іншу роботу (зі згоди працівника), при неможливості – розірвати ТД протягом 2 місяців від дня проведення атестації. При цьому – рішення атестаційної комісії має рекомендаційний характер і повинне бути підтверджене іншими доказами – помилками, недоліками у роботі..

Не є підставою – відсутність (позбавлення) диплома, посвідчення про спеціальну освіту. Може бути підставою, якщо законом встановлена необхідність певних спеціальних знань (позбавлення водійських прав; анулювання лікарської ліцензії)КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |