шпаргалка

Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з появою працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

[ Назад ]дає власнику право на його звільнення за пунктом 7 ст. 40 КЗпП, якщо такий стан підтверджений:

- медичним висновком,

- актом, складеним представ¬никами власника і громадських організацій,

- свідченнями свідків та ін.Немає значення у який період робочого часу він з”явився на роботі в нетверезому стані, в стані нарко¬тичного або токсичного сп'яніння: на початку роботи, протягом робочого дня чи при його закінченні, незалежно від того, чи були вони відсторонені від ро¬боти або продовжували виконувати трудові обов'язки.

Сам факт появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння є порушенням трудової дисципліни, незалежно від настання чи відсутності шкідливих наслідків.За загальним правилом вважається незаконною поява працівника в такому стані в робочий час на своєму робочому місці.

Але для працівників, які несуть дисциплі¬нарну відповідальність за статутами про дисципліну (підпри¬ємства зв'язку, залізничного транспорту та ін.), порушенням трудової дисципліни вважається також поява в нетверезо¬му стані, стані наркотичного і токсичного сп'яніння не тільки безпосередньо на своєму робочому місці, а і на території підприємства і в неробочий час.

Для працівників з ненормованим робочим днем час знаходження на роботі понад вста¬новлену тривалість є робочим.Власник або уповноважений ним орган повинен не допустити до роботи працівника, що з”явився в стані сп’яніння, протягом цього дня чи зміни. Підставою для звільнення у даному випадку є не відсторонення працівника від роботи, а саме поява на роботі у стані сп’яніння.Звільнення за появу на роботі в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння застосовується до працівника незалежно від того, чи притягався він раніше до дисциплінарного відповідальності та чи вживались до нього заходи громадського стягнення. Власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника за цією підставою й при одноразовому порушенні трудової дисципліни.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |