шпаргалка

Розірвання ТД (трудового договору) з ініціативи третіх осіб.

[ Назад ]

Розірвання ТД можливе за ініціативою осіборганів, які не є стороною ТД. Це можуть бути:1.батьки неповнолітніх працівників або особи, що їх заміняють.

2. профспілкові органи

3. військкомати

4. суди.На думку Яковлєва О.А. + Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка може ініціювати звільнення керівників фондових бірж, виробничі бригади, колегіальні органи громадського самоврядування.Особливості:

- ініціатором розірвання ТД у даному випадку є органособа, який наділений такими повноваженнями відповідно до закону.

- їхня вимога є обов’язковою для роботодавця.

- у разі незгоди роботодавця він може оскаржити таку вимогу в суді.Випадок (1) – призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п.3 ч.1 ст.36 КЗпП)Призов або вступ працівника на військову службу фактично є вимогою органів Міністерства оборони України про припинення ТД з даним працівником. Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях відповідно до ЗУ «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 18 червня 1999 року є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній з захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років.Орган, від якого виходить ініціатива

- військкомат (Міністерство оборони України в особі місцевого військкомату)

- Комісія у справах альтернативної службиПідстави – призов на строкову військову службу

- вступ на військову службу

- вступ на навчання до військового навчального закладу

- направлення на альтернативну службу

Для розірвання ТД працівник має подати роботодавцеві

повістку військкомату

інший документ, що підтверджує призоввступ відповідно до ЗУ «Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (я не знайшла у законі таких, але можна припустити, що це може бути контракт (ст..19,20 ЗУ) на проходження військової служби або військовий квиток/білет?)

довідку про зарахування до зазначеного навчального закладу

направлення комісії на альтернативну службуВласник або уповноважений ним орган зобов'язаний звільнити працівника відповідно до повістки військкомату з дати, вказаної працівником, але не пізніше встановленої в ній дати призову на військову чи вступу на альтернативну службу.Випадок (2) – розірвання ТД на вимогу первинної профспілкової організації (ст..45 КЗпП)

Орган – виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник)

Підстави – порушення керівником підприємства, установи, організації:

А) законодавства про працю

Б) законодавства про колективні договори і угоди

В) ЗУ «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»У даному випадку керівником вважається:

1. особа, яка очолює підприємство

2. або відокремлений підрозділ (представництво, відділення, філію)«Об’єктивною стороною» у даному випадку є:

1. порушення законодавства про працю

2. ухилення від участі у переговорах про укладення або зміну колективного договору

3. невиконання зобов’язань, що передбачені колективним договором.Якщо роботодавець не згоден з такою вимогою – право оскаржити до суду у 2-тижневий строк. Оскарження вимоги зупиняє її виконання до винесення судом рішення.Випадок (3) – набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження роботи (виправні роботипозбавлення права займатись певною діяльністю або займати певні посади).

(Виняток: не можна припинити ТД, якщо до працівника було застосовано запобіжні заходи, наприклад тримання під вартою)

Орган - суд

Моментом припинення ТД є момент набрання вироком суду законної силиНе можна застосовувати цю підставу, якщо працівника було звільнено від відбування покарання з випробуванням і відстрочено виконання вироку!

Не може бути звільнений працівник і тоді, коли він визнаний таким, що відбув покарання у зв’язку зі знаходженням під вартою до набрання вироком законної сили.Днем звільнення працівника в таких випадках вважається останній день його роботи.Випадок (4) – постанова суду про направлення працівника до лікувально-трудового профілакторію (ст..37 КЗпП)

Орган – суд

Підстава – направлення працівника до лікувально-трудового профілакторію

+ до спеціалізованих лікувальних закладів органів охорони здор. (лікування від алкоголізму, наркоманії)

+ спеціалізованих лікувально-виховних закладів (для неповнолітніх – у даному випадку осіб, що не досягли 16 років)Випадок (5) – розірвання ТД на вимогу батьків, усиновителів, піклувальників

1) Розірвання ТД з особою, що не досягла 18 років

2) розірвання ТД з особою, що досягла 14 років (згідно зі ст.188)Органиособи: - батьки, усиновителі, піклувальники

- державні органи (служба у справах неповнолітніх, органи прокуратури, державна інспекція праці, органи, що здійснюють державний нагляд за охороною праці)

- службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю (службові особи органів у справах неповнолітніх, органів прокуратури, органів державного нагляду за охороною праціВимога має бути вмотивованою!

Ст..199 КЗпП мотивами можуть бути:

– загроза здоров’ю неповнолітнього

- порушення його законних інтересів (наприклад, обмеження права на освіту працівника)

Особи мають надати докази того, що продовження роботи буде загрожувати здоров'ю чи порушувати законні інтереси неповнолітніх. У даному разі не має значення, який договір було укладено – строковий чи безстроковийЦі вимоги також є обов’язковими для роботодавця.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |