шпаргалка

Поняття та порядок проведення надурочних робіт.

[ Назад ]

Надурочні роботи – роботи, які виконуються за ініціативою роботодавця та з дозволу профспілкового органу понад встановлену норму робочого часу.

Надурочні роботи не стосуються працівників із ненормованим робочим часом.

Надурочними роботами вважаються:

1) роботи понад встановлену тривалість робочого дня ( але: якщо особа працює на неповний робочий день, то робота понад встановлену тривалість робочого часу, але в межах загальновстановленої тривалості не є надурочною. Не вважається надурочною робота за сумісництвом)

2) роботи понад встановлену графіком тривалість зміни

3) роботи понад нормальну кількість робочих годин за обліковий період, якщо на підприємтсві застосовується підсумований облік робочого часу)

Підставою для залучення працівника до надурочних робіт є видання наказу роботодавця. Хоча, робота, виконана за усним розпорядженням також є надурочною.

Як правило, надурочні роботи не допускаються – лише у виняткових випадках:

 Проведення робіт, необхідних для оборони країни, відвернення стихійного, громадського лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків

 При проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування

 При необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості

трудящих;

 при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

 для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

Для проведення надурочних робіт необхідна згода профспілки, як правило – до початку виконання робіт. Але не завжди у екстренних випадках вдається її отримати, тому профспілка дає таку згоду авансом перед початком календарного року.

Максимальні норми залучення робітників до надурочних робіт:

- не повинні перевищувати 4 годин протягом двох днів підряд

- не повинні перевищувати 120 годин на рік на кожного працівника

колективними угодами ця норма може бути зменшена, але не збільшена.

Заборона залучати до надурочних робіт:

- вагітних жінок, що мають дітей віком до 3 років

- осіб, молодших 18 років

- працівників, що навчаються в ЗОШ і ПТУ без відриву від виробництва в дні занять

Інваліди та жінки, що мають дітей віком від 3 до 14 років можуть залучатися лише за їх згодою.

Оплата праці – у підвищеному розмірі. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |