шпаргалка

Поняття заробітної плати

[ Назад ]

Заробітна плата

Складне соціальне явище Економічна категорія

- Гарантія забезпечення нормаль- - економічний механізм впливу роботодавця

ного функціонування працівників на працівникаЕкономічна теорія поділяє заробітну плату на:

1. Номінальну (сума грошей, яка виплачується працівнику).

2. Реальну (сума робіт, послуг, які може придбати працівник за свою заробітну плату).

Заробітна плата – юридична категорія:

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. (ст..1 ЗУ «Про оплату праці», ст.94 КЗпП)

Риси зарплати:

1. Вона визначається, нараховується, виплачується роботодавцем відповідно до законодавства.

2. Має як правило грошовий вираз (ст..23 ЗУ «Про оплату праці» - колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України – напр. алкоголь).

3. Винагорода за виконання працівником трудової функції.

4. Зарплата виплачується на підставі трудового договору.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |