шпаргалка

Поняття і види матеріальної відповідальності працівників

[ Назад ]

Сутність матеріальної відповідальності працівників

• Несуть відп-сть за шкоду,завдану внаслідок порушення покладених трудових обов’язків

• Права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відп-сті за пряму дійсну шкоду, заподіяну винними, протиправними діями

• Обмежується певною частиною заробітку і не може перевищувати повного розміру заподіяної шкоди (крім випадків, встановлених законодавством)

• На працівника не може бути покладено відповідальність за шкоду, яка відноситься до нормального виробничо-господарського ризику, а також за неодержаний роботодавцем прибуток або шкоду, завдану у стані крайньої необхідності

• Допускається можливість добровільного повного чи часткового відшкодування. За згодою роботодавця працівник також може передати для покриття шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене.

Матеріальна відповідальність працівників – вид матеріальної відповідальності, що може бути застосована до працівника за умови вчинення ним матеріального трудового правопорушення та полягає у добровільному чи примусовому понесенні працівником негативних наслідків майнового характеру, закріплених у санкції правової норми.

Матеріальне правопорушення

Об’єкт – трудова дисципліна

Об’єктивна сторона – протиправна поведінка, наявність шкоди, причинний зв'язок. Пряма дійсна шкода – втрата, погіршення або знищення майна, необхідність для ПУО провести роботи для відновлення, придбання майна чи ін.затрати, що виникли внаслідок порушення працівником трудових обов’язків.

Суб’єктивна сторона – умисел чи необережність.

Суб’єкт – працівник.Види – обмежена, повна, кратна .

 Обмежена – основний вид. За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків, працівник несе відповідальність у розмірі дійсної шкоди, але не більшу свого середньомісячного заробітку. Обчислення середньомісячної ЗП здійснюється згідно із Постановою КМУ «Порядок обчислення середньої ЗП». Вона обчислюється із розрахунку ЗП за останні 2 місяці роботи, що передували місяцю, у якому завдана шкода.

 Повна – відшкодування усієї дійсної шкоди без обмежень. Випадки:

• договір між роботодавцем і працівником про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілісності майна та ін.цінностей, переданих його на зберігання та в ін.цілях. Такий договір укладається за наявності сукупності обставин: робота працівника пов’язана зі зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням чи застосуванням у виробництві цінностей, цінності були передані працівнику, якщо робота передбачена спеціальним переліком (нині – Постанова Держкомпраці СРСР і ВЦРПС 28грудня1977р. №447,24), працівник на момент укладення договору досяг 18р.віку.

• якщо майно чи цінності були одержані під звіт за разовою довіреністю або за ін. разовими документами. Роботодавець видає такий разовий документ за згодою працівника, роз’яснює його права і обов’язки. Працівник відповідає незалежно від форми вини.

• Шкоди завдано діями працівника, що мають ознаки кримінально переслідуваних – має бути встановлений факт наявності у діях складу злочину (вирок)

• За шкоду, завдану у нетверезому стані – факт має бути підтверджений або медичним висновком, або актом, поясненнями сторін, показаннями свідків.

• Якщо шкода завдана недостачею, умисним знищенням чи зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів, в т.ч. при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та ін..предметів, виданих ПУО працівнику для користування – ключовим є умисел.

• Коли відповідно до законодавства на працівника покладена повна матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну при виконанні труд.функції. – наприклад, шкода, заподіяна перевитратою пального, допущеною працівником автотранспорту, втрату чи затримку доставки усіх видів поштових і телеграфних відправлень (це встановлено у деяких актах СРСР, які ще чинні).

• Шкода завдана не при виконанні трудової функції – при самовільному виконанні роботи в особистих цілях всупереч інтересам роботодавця (наприклад, використання автомобіля в особистих цілях).

• Службова особа, винна у незаконному звільненні або переведенні – шкодою є грошові суми за час вимушеного прогулу працівника. Незалежно від вини.

• Керівник, винний у несвоєчасній виплаті ЗП понад 1 місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет, місцеві бюджети, ю.о. державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Різновидом повної відповідальності є колективна (бригадна). Застосовується у випадках, коли робота бригади:

А)пов’язана із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або застосуванням у виробництві цінностей, переданих бригаді

Б)робота здійснюється спільно членами бригади

В)відсутність розмежування обсягу матеріальної відповідальності кожного члена бригади та неможливість укладення з кожним працівником договору про індивідуальну повну мат.відповідальність. Наказом Мінпраці від 12 травня 1996 року №43 встановлений перелік робіт, де може застосовуватися така відповідальність (касові операції, прийом від населення платежів, прийом і відпуск матеріальних цінностей на складах, базах…), та типовий договір. Шкода розподіляється пропорційно місячній тарифній ставці і фактично відпрацьованому часу за період останньої інвентаризації і до виявлення шкоди.

Звільняються члени бригади від відповідальності, якщо шкоду завдано не з їх вини або виявлені конкретні винуватці заподіяної шкоди.

 Кратна - встановлено законодавством. Наприклад, Закон України «Про визначення розмірів збитків, завданих ПУО розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей від 6 червня 1995 року №217/95 ВР – спеціальні коефіцієнти для обчислення кратного розміру відповідальності (коефіцієнт 2 стосовно вартості металу у чистому вигляді, 3 щодо вартості валютних цінностей тощо).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |