шпаргалка

Поняття трудових спорів та їх класифікація

[ Назад ]

У літературі з трудового права висловлюється думка, що трудовими спорами є будь-які розбіжності між працівником і роботодавцем. Однак такі розбіжності можуть і не перерости у трудовий спір, а врегулюватися, наприклад, шляхом переговорів та взаємних поступок. Тому трудовим спором є неврегульовані при взаємних переговорах розбіжності між суб’єктами трудових правовідносин, які виникають з приводу застосування трудового законодавства або встановлення чи зміни умов праці.

Предмет трудового спору

Предмет індивідуального трудового спору – застосування трудового законодавства або встановлення чи зміна умов праці. Предмет колективного трудового спору дещо розширений, вони можуть виникати з приводу виробничого побуту, невиконання колективних договорів чи угод.

Трудові спори можуть виникати на стадії появи трудових відносин, у процесі їх розвитку, але найчастіше – при припиненні трудових відносин.

Класифікація

1. За предметом:

 З приводу застосування законодавства про працю ( відмова у прийнятті на роботу, порушення права на відпочинок, на охорону праці та ін.)

 Спори про встановлення і зміну умов праці (з приводу укладення колективного договору чи угоди, зміна індивідуальних чи колективних умов праці…)

2. За сторонами:

 Індивідуальний трудовий спір, сторонами є роботодавець і працівник.

 Колективний – з одного боку можуть бути наймані працівники підприємства, їх об’єднання, профспілки, їх об’єднання, уповноважені представники працівників, а з другого – роботодавець, їх об’єднання, їх уповноважені представники.

3. За характером

 Спори позовного характеру - як правило, спори про застосування законодавства про працю. Розглядаються на підставі позову зацікавленої особи компетентними юрисдикційними органами. Позовними є спори, що виникають з приводу відновлення порушеного права чи інтересу. Передусім це індивідуальні трудові спори.

 Спори непозовного характеру – спори про встановлення умов праці. Йдеться не про відновлення порушеного права, а про встановлення нового. Спір розглядається самими сторонами за допомогою примирних органів, які сприяють його вирішенню. Такі примирні органи утворюються сторонами за погодженням.

4. За ознакою підвідомчості спорів позовного характеру виділяють:

 Спори, що розглядаються в загальному порядку. Такий порядок передбачає вирішення індивідуальних трудових спорів в комісії про трудових спорах та місцевому суді. Якщо особа вважає рішення КТС незаконним, може оскаржити його до суду.

 Спори, що розглядаються тільки в судовому порядку, а саме: спори працівників ПУО, де нема КТС, про поновлення на роботі, зміну дати і формулювання звільнення, оплату за час вимушеного прогулу, власника про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної працівником, відмова у прийнятті на роботу працівників, що були переведені, відмова у прийнятті на роботу молодих спеціалістів, що направлені на роботу, вагітних жінок, та жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, одиноких матерів, що мають дітей віком до 14р., виборних працівників після закінчення строку повноважень та ін.(ст.232 КЗпП). Також у судовому порядку розглядаються колективні спори, коли законами України заборонено проведення страйку.

Однак за бажанням позивача у суді може розглядатися будь-який трудовий спір, що випливає із ст.124 Конституції України (судам підвідомчі усі спори щодо захист у прав і свобод громадян)

 Спори, що розглядаються в особливому порядку – спори окремих категорій працівників, наприклад, суддів, держслужбовців, прокурорів, слідчих, членів виборних органів громадських організацій. Такі спори розглядаються або в порядку підлеглості, або в іншому, встановленому законом, порядку. Однак знову ж таки, можна звернутися і до суду.

5. Спори непозовного характеру бувають:

 Колективні спори, що вирішуються примирними комісіями і трудовим арбітражем із залученням посередників. Якщо спір не вирішений – страйк

 Колективні спори, що вирішуються примирними органами, а у випадку їх не вирішення передаються до суду. До них відносяться колективні трудові спори, щодо яких страйк заборонено.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |