шпаргалка

Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді

[ Назад ]

Строки для звернення до суду:

• Протягом 3 місяців з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права

• Про поновлення на роботі – 1 місяць від дня вручення копії наказу про звільнення або від дня видачі трудової книжки

• Про стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної роботодавцю – 1 рік

• Про стягнення заробітної плати – не встановлено

Сторона звертається із позовною заявою. Якщо працівникові вже нарахована заробітна плата, але ще не виплачена, то він може звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу. Працівник звільняється від сплати судових витрат. Підсудність у даному випадку альтернативна – або за місцем знаходження відповідача, або за місцем проживання позивача. Також сторона повинна подати необхідні докази для обґрунтування своїх вимог чи заперечень.

Право суду вийти за межі позовних вимог

 У разі поновлення працівника на роботі – суд одночасно приймає рішення про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу, але не більше, ніж за 1 рік. (але якщо заява не з вини працівника розглядається більше ніж рік, то йому виплачують середній заробіток за весь час вимушеного прогулу)

 У разі визнання причин формулювання такою, що не відповідає законодавству, якщо це не тягне за собою поновлення, суд зобов’язаний змінити формулювання і вказати в рішенні причину звільнення у точній відповідності законодавству, із посиланням на відповідну статтю, частину, пункт.

 Якщо неправильне формулювання перешкоджало працевлаштуванню, суд приймає рішення про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

 У разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця суд приймає рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Працівник може вимагати відшкодування моральної шкоди у разі, коли порушення його прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають додаткових зусиль для організації свого життя.

Виконання рішення суду

Рішення суду по індивідуальних трудових спорах підлягають виконанню після набрання ними чинності. Однак деякі види рішень підлягають негайному виконанню, а саме рішення про:

• Про стягнення заробітної плати за один місяць (однак суд за наявності підстав може прийняти рішення про негайне стягнення всієї заробітної плати або її частини)

• Про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника

У разі, якщо рішення, яке було негайно виконано, скасовано, поворот виконання застосовується лише у випадку, коли рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем недостовірних відомостях або поданих підроблених документах.

Якщо роботодавець затримує виконання рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника, суд виносить ухвалу про виплату працівнику середнього заробітку або середнього заробітку за час затримки.

У разі, якщо працівника було незаконно звільнено, проте поновити його не можливо через ліквідацію підприємства, суд приймає рішення про виплату йому зарплати за час вимушеного прогулу та про зміну формулювання підстави звільнення на п.1ст.40, а саме зміни в організації виробництва і праці (ліквідація).

Відшкодування шкоди підприємству

Суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні чи переведенні, відшкодувати шкоду підприємству.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |