шпаргалка

Колективні угоди. Поняття та особливості.

[ Назад ]Колективна угода — строкова угода, яка укладається між власниками та органами, що уповноважені представляти працівників на державному, галузевому та регіональному рівнях, про встановлення нормативних положень в сфері праці та соціально-побутових питань, які є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, з метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів держави, трудящих і власників, а також уповноважених ними органів.

Угоди не повинні погіршувати становище працівників, умови праці та побуту.

Залежно від сфери регулювання соціально-трудових колективні угоди поділяються на: Генеральну (загальнодержавну), регіональні і галузеві.

Залежно від кількості сторін, які беруть участь у колективних договорах, вони поділяються на тристоронні (трипартизм) і двосторонні (біпартизм).

Закон України «Про колективні договори і угоди» передбачає укладення угод на державному, галузевому та регіональному рівнях на двосторонній основі.

Колективна угода є строковим актом. Вона укладається на визначений термін і набирає чинності з дня їі підписання пред¬ставниками сторін або з дня, зазначеного в угоді.

Колективна угода

- На державному, галузевому,регіональному рівні

- Мають специфічну сферу укладання

- На державному рівні – сфера стосується всіх суб’єктів, які перебувають у правовому регулюванні нормами трудового права.

- Чинне законодавство встановлює певні співвідношення між колективними угодами (при укладанні галузевих і регіональних угод повинні враховуватись положення генеральної угоди)

- Колективна угода є підставою для укладання колективного договору

- Укладання галузевих, регіональних угод – реєстрація в мінпраці та соцполітики.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |