шпаргалка

Постійні переведення у трудовому праві.

[ Назад ]

Постійні переведення часто зумовлюються об’єктивними потребами.

ТД (усно) – роботодавець повинен отримати згоду на підставі якої видається наказ про переведення на іншу роботу.

Проте часто відбувається в іншому порядку.

ТД (письмово) – сторони мають внести зміни до ТД (якщо ці зміни затверджуються – факт надання згоди на переведення)

Постійні переведення на іншу, не обумовлену трудовим договором, роботу, в свою чергу, поділяються на переведення: а) на тому ж підприємстві, в установі, організації;

б) на інше підприємство, в установу, організацію;

в) в іншу місцевість.

Характерною рисою всіх постійних переведень є те, що вони здійснюються тільки за попередньою домовленістю з працівником на таке переведення. Постійні переведення можуть зумовлюватися різними причинами. До основних можна віднести:

а) зміну істотних умов праці;

б) вдосконалення організації праці;

в) спрощення структури управління виробництва та ін.

Всі ЦІ причини нерідко взаємообумовлєні. Так, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою

Переведення на інше П.У.О. – стаття 43 КЗпП.

-при такому переведенні не можна змінювати трудову функцію працівника, але йдеться про переведення на роботу, а не на конкретну роботу.

П. 5, Ст. 36 – таке переведення означає припинення трудового договору з роботодавцем.

Роботодавець має отримати згоду працівника, узгодити всі питання з новим роботодавцем, видати певний наказ (з посиланням на відповідну частину ст.. 36), провести повний розрахунок, а новий роботодавець зобов’язаний прйняти працівника на роботу.

Переведення передбачає і потребує внесення запису до трудової книжки.

Отже, переведення передбачає:

1) Згоду обох

2) Наказ про розірвання ТД

3) Прийняття на роботу + запис до трудової книжки.Специфікою постійного переведення на тому ж підприємстві є те, що працівник переводиться на іншу роботу, тобто, як правило, нерідко змінюється не тільки спеціальність, кваліфікація, а й робоче місце. Наприклад, працюючи слюсарем, працівник закінчив юридичний факультет, поєднуючи роботу з навчанням і йому власник запропонував посаду юристконсульта в юридичному відділі цього ж під¬приємства.

При постійному переведенні на інше підприємство, в установу, організацію місце роботи змінюється, а щодо спеціальності, професії, посади, то вона може і не змінюватися. Головна особливість цього переведення — інше підприємство, але в тій же місцевості

Переведення на іншу місцевість

Самостійним є постійне переведення в іншу місцевість. При такому переведенні обов'язковою умовою є інша місцевість, під якою необхідно розу¬міти інший населений пункт згідно з діючим адміні¬стративно-територіальним поділом. Спеціальність, кваліфікація чи посада працівника може бути та ж сама, але трудова функція буде виконуватися в іншій місцевості, хоча підприємство, установа можуть бути ті ж самі, наприклад, при переведенні підприємства в іншу місцевість, якщо працівник погоджується на таке переведення разом з підприємством.

(та ж спеціальність, посада, трудові функції)

Шляхом видачі відповідного наказу і запису у трудовій книжці.

Підйомні і проїзні виплачує сам працедавець.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |