шпаргалка

Загальні підстави припинення трудового договору.

[ Назад ]

Підставами припинення трудового договору можуть бути певні події (наприклад, смерть працівника) або юридичні факти — обставини, що викликають правові наслідки припинення трудового договору.

Загальні підстави припинення трудового договору викладені в ст. 36 КЗпП. Ними є:

 угода сторін;

 закінчення строку трудового договору, крім випадків, коли жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення з настанням такого строку і фактичні трудові відносини продовжують тривати;

 призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;

 розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;

 переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

 відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;

 набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

 підстави, передбачені контрактом.

Припинення трудового договору за угодою сторін

Угода - це результат ініціативи з цього приводу однієї із сторін і згоди на це іншої сторони.

Можливо – при строковому і безстроковому ТД. Дата припинення – визначається за згодою. Письмова заява представника – не обов*язкова. Оформляється – наказом із вказівкою на дату і відповідну підставу – п.1 ст.36 КЗпП.Припинення трудового договору в результаті закінчення строку його дії

Лише зодо строкових ТД. Для припинення – потрібна ініціатива однієї зі сторін. Якщо жодна зі сторін не вимагає і відносини тривають – ТД автоматично продовжується на невизначений строк.Припинення трудового договору на підставі призову або вступу працівника на військову чи альтернативну службу

На вимогу третіх осіб - Міноборони і особі військкомату. Власник зобов*язаний. Підстава – повістка. Дата – зазначена працівником, не пізніше дати призову;Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Безстроковий ТД – будь-коли, подати письмову заяву за 2 тижні. Якщо поважні причини (переїзд, вступ до ВИШу, догляд за дитиною..) – в будь-який строк, пор який просить працівник. 2 тижні – обов*язок відпрацювати. Якщо після 2 тижнів працівник змінив своє рішення (не залишив роботи) – власник не має права звільняти, тільки якщо вже запрошено іншого, кому не можна відмовити.

Строковий – з поважних причин (названі + хвороба, інвалідність, порушення власником законодавства, колдоговору, ТД).

ВІдмову звільнити – можна оскаржувати в комісію по трудсопрах і в суд.Розірвання трудового договору з ініціативи власника

Всі підстави – ст.40 КЗпП. Особливості – див. Наступні питання.Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб

Треті особи – батьки (опікун, піклувальник), суд (окремі підстави), профспілковий орган.

Профспілковий орган (інший уповноважений на предстаництво трудового коллективу орган) – вимагає у власника розірвати ТД або усунути від посади керівника.

Умови - порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором.Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду + відмова від переведення.

див. Пит. 54-56

перехід на виборну посаду – в державних органах, кооперативних організаціях, громадський організаціях.Відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці

Див. Пит. 57Набрання законної сили вироком суду

Умова – вироком працівника засуджено до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи, інше покарання, що виключає продовження роботи; працівника направлено на примусове лікування в лікувально-трудовий профілакторій (лише! Наприклад, лікув від алкоголізму в психоневрологічну лікарню – не підстава!).

Виняток – відстрочка виконання вироку або умовне звільнення.

Дата припинення ТД – останній день роботи.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |