шпаргалка

Оформлення звільнення з роботи.

[ Назад ]

(Тобто оформлення припинення дії ТД)

- це такі обов’язки, що покладаються на роботодавця відповідно до положень КЗпП (ст.44, 47, 116) для оформлення припинення трудовихї відносин між роботодавцем та працівником.Обов’язки роботодавця:

- видати НАКАЗ/РОЗПОРЯДЖЕННЯ про припинення ТД, де мають бути зазначені підстави припинення (конкретна стаття КЗпП, якщо потрібно – ін.законів)

- зробити запис до трудової книжки працівника у точній відповідності з наказом (підстава звільнення відповідно до формулювання у законодавстві)

- виплатити працівникові вихідну допомогу (передбачену ст.44 КЗпП та/або колективним договором)

- видати належним чином оформлені трудову книжку у день звільнення і копію наказу про звільнення (якщо звільнення за ініціативою роботодавця) у інших випадках – в інший день на вимогу працівника

Днем звільнення працівника вважається останній день роботи (ч. 2 п. 2.26 Інструкції «Про порядок ведення трудових книжок працівників», що затверджена 29 липня 1993 р. в редакції від 8 червня 2001 p.). При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ, а також вноситься запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним (п. 4.1 Інструкції «Про порядок ведення трудових книжок»).

- Обов’язково має видати копію наказу про звільнення, якщо звільнення відбулося з ініціативи роботодавця.

- Провести належний розрахунок з працівником

o Якщо він працював – у день звільнення

o Якщо він НЕ працював – не пізніше наступного дня з моменту, коли працівник заявить про вимогу.

Якщо відбулася затримка виплат з вини роботодавця, він зобов’язаний виплатити середній заробіток за весь час затримки. (вимушений прогул).

Якщо працівник відсутній на роботі удень звільнення, власник або уповноважений ним орган у цей день надсилає поштове повідомлення із вказівкою про потребу отримання трудової книжки

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника (п. 4.2 Інструкції «Про порядок ведення трудових книжок»).

У разі якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахунку стане на іншу роботу, розмір компенсації за затримку розрахунку зменшується на суму заробітної плати, одержаної за новим місцем роботи.

Джерела: лекція

(Коментар Прокопенко В. I., Козак 3. Я., Кузнецова Л. О).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |