шпаргалка

Поняття робочого часу.

[ Назад ]

Робочий час:

Як економічна категорія — частка участі працівника у спільній праці, час, протягом якого працівник виконує свої трудові обов’язки.

Як правова категорія --- це встановлений законом про¬міжок часу, протягом якого працівник повинен перебувати на своєму робочому місці (а в окремих випадках – у місці роботи (на підпр., в уст., орг-ції)) та вико¬нувати покладену на нього трудову функцію за ТД (певну роботу) і правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також інші види часу, що відповідно до актів ТЗ-ва відносяться до видів робочого часу.Цей час повинен фіксуватися.

Час початку і закін¬чення щоденної роботи (зміни) передбачається пра¬вилами внутрішнього трудового розпорядку і графі¬ками змінності відповідно до законодавства.До робочого часу відноситься час:

- час протягом якого працівник перебуває на робочому місці (і виконує робочу функцію)

- час протягом якого працівник перебуває на підпр., в уст., орг-ції (і виконує робочу функцію)

- час протягом якого працівник НЕ перебуває на робочому місці або на підпр., в уст., орг-ції АЛЕ виконує трудову функцію (відрядження)

- інші види часу (перерви на обігрів і відпочинок, для годування дитини).РИСИ Р.Ч.

1.Працівник має перебувати на робочому місці або в іншому місці, визначеному роботодавцем або уповноваженою ним особою.

2.має виконувати труд.функцію/обов’язки за ТД

3.роботодавець має належним чином організувати Р.Ч. та його облік

4. Р.Ч. підлягає оплаті

5. Р.Ч. підлягає жорстків регламентації (правила внутр.розпорядку)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |