шпаргалка

Поняття, порядок встановлення та види режимів робочого часу.

[ Назад ]

- це визначений на підставі ТЗ-ва порядок розподілу (нормування) Р.Ч. протягом певного календарного періоду.Визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, розробленими на підставі типових пра¬вил власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної проф¬спілкової організації (якщо він є) і затвердженими трудовим колективом.Від режиму робочого часу працівників треба відрізняти режим роботи підприємства (установи, організації), який може бути перервним (наприклад, при зупинці основного виробництва на один-два вихідні дні), безперервним (при функціонуванні про¬тягом всього календарного тижня), однозмінним чи багатозмінним.Елементи:

- час підготовки до виконання труд.обов’язків

- час початку виконання труд.обов’язків (початок трудового дня)

- час перерв, їх початок та закінчення

- час чергування змін

- час закінчення виконання труд.обов’язків

- тривалість робочого тижня

Загальні режими Р.Ч. (для всіх працівників)

Два види робочого тижня:

1. п’ятиденний з двома вихідними

2.шестиденний з одним вихідним

( при 6-денному Р.Ч. розподіляється так, щоб робочий день напередодні вихідного був не більше 5 год.)Напередодні святкових і неробочих днів, передба¬чених у ст. 73 КЗпП, тривалість роботи працівників (крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП) ско¬рочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні відповідно до ст. 53 КЗпП.Спеціальні режими Р.Ч.

*Режим розподілу Р.Ч. на частини (наприклад для водіїв, кондукторів)

*Режим гнучкого графіку роботи. Гнучкий графік роботи — режим роботи, при якому праців¬ник самостійно регулює свій робочий час з відхилен¬ням від встановленого на підприємстві (в організації, в установі) режиму роботи в межах двох годин щодо початку та закінчення роботи.

*Режим відрядження (поїздка працівника на певний час в інший населений пункт за розпорядженням роботодавця)

*Вахтовий метод – здійснення трудової функції поза місцем постійного проживання за умови, коли неможливо забезпечити щоденне повернення працівників до постійного місця проживання для відпочинку. При такому режимі роботи вахтовий персонал доставляється на об'єкти, де живе, як правило, у спеціально збудованих поселеннях та пра¬цює за особливим режимом. Тривалість вахти, як правило, не повинна переви¬щувати одного місяця.

*Режим роботи змінами. Робоча зміна — тривалість робочого часу протягом доби відповідно до графіка чи розкладу роботи. При змінних роботах праців¬ники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |