шпаргалка

Службова частина видання

[ Назад ]

перша з частин апарату видання (вступна основна і заключна). СЧВ ? це напрацьований історичним досвідом і регламентований певними нормами, зразками, стандартами ті?ї чи іншої країни мінімум уніфікованих інформаційних даних не авторського, а видавничого походження, який вміщу?ться, здебільшого на початкових і прикінцевих сторінках видання з метою його ідентифікації користувачами як всередині країни так і за рубежем, а також для бібліографічного опрацювання та статистичного обліку.

Фактично це вихідні відомості. За З-м ?Про видавничу справу? і проектом нового укр.. стандарту ?Видання. Вихідні відомості?: відомості про автора (ів); назва видання; над заголовкові, підзаголовкові, вихідні данні, класифікаційні індекси; макет анотованої каталожної картки; анотація; ISBN; знак охорони авторського права; випускні дані; ЕАN.

Початкові сторінки. Титульна стор. Відомості про автора (стандарт не регламенту? але ?ван ?ванов або ?. ?. ?ванов) до трьох. Назва видання повне (на обкладинці припуска?ться скорочення). Над заголовкові дані (відомості про заклад від імені якого здійсню?ться видання), підзаголовкові (вид видання, аудиторія, повторюваність видання, наявність грифу, упорядник, переклад тощо), вихідні дані (місце назва видання час виходу).

Зворот титулу Шифр зберігання видання УДК (Універс. Десяткова класифікація) ББК (бібілотечно-бібліографічної класифікації), авторський знак. Макет анотованої каталожної картки (бібліографіч запис: заголовок, бібл.опис, анотація, автор. знак). ISDN, копирайт. ?нода данні: про рецензентів, редактора, данні про документ за яким надано гриф видання.

Авантитул. Повтор данних титулу, логотип видавництва, епіграф, цитата, посвятаю

Прикінцеві стор. Над випускні дані. (Повна назва видання, повна ім.?я автора чи упорядника, вид видання за цільовим призначенням, імена учасників видавничого процесу, мова видання)

Випускні дані: дата підписання, формат паперу та частку аркуша, наклад, обсяг видання в умовних арк.. номер замовлення, назву та місце знаходження видавця, його свід-во про ре?стр, тощо)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |