шпаргалка

Місце фінансового права в системі права держави. Москалюк

[ Назад ]

Конституційне право регулює основи суспільного ладу і політики, державний устрій, правове положення громадян, систему і принципи організації діяльності державних органів, головні завдання і функції держави. Як і всі останні галузі права,фінансове право базується і розвивається на цих основах. Наприклад, фінансово-правові норми, що регулюють утворення фондів державних фінансових ресурсів, засновані на засадах рівноправності всіх форм власності в країні.

Адміністративне право визначає основні принципи державного управління, повноваження органів виконавчої влади навидання управлінських актів, в тому числі і органів спеціально-го управління фінансами держави, закріплює структуру цихорганів, організаційні форми їхдіяльності, порядок призначенняі звільнення посадових осіб, закріплює їх права і обов'язки іт.д. Спираючись на норми і принципи адміністративного пра-"ва, фінансове право регулює ті відносини, які безпосередньо"пов'язані з виконанням цими органами функцій по збиранню,розподілу і використанню фінансових ресурсів держави, конт-ролю за їх цільовим витрачанням.

З цивільним правом, оскільки до предмету останнього серед багатьох майнових відносин входять і грошові відно-сини. Крім того, деякі органи державного управління спеціальної компетенції, наприклад, Національний банк України, водночас є господарською організацією — юридичною особою, що діє на комерційних засадах. Між цими органами, з одного боку,і підприємствами, установами, організаціями і громадянами —з другого, виникають відносини на основі договорів. Наприклад, на основі кредитної угоди.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |