шпаргалка

Фінансові правовідносини, їх учасники, функції. Богдан

[ Назад ]

Фінансові правовідносини — це врегульовані нормами фінансового права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії юридичних прав і обов'язків, реалізують приписи цих норм по формуванню, розподілу і використанню державних фондів коштів та централізованих і децентралізованих фондів муніципальних органів

Особливості фінансово-правових відносин:

- завжди виступають, як грошові відносини

- пов’язані з відносинами розподілу (спрямування коштів на задоволення потреб суспільства)

- учасником таких відносин завжди є держава в особі уповноваженого органу (НБУ, ДПА, Державне казначейство) або безпосередньо, тобто не через уповноважені органи, якщо це міжнародна діяльність держави ( коли отримує запозичення, кредити МВФ та ін.)

Виділяють три основні функції ФПВ : 1) вказують на коло осіб на яких у конкретний час поширюється дія фінансово-правової норми. 2) закріплюють конкретну поведінку юридичних осіб і громадян в галузі мобілізації, розподілу і використанні фондів коштів, якої вони повинні додержуватися; 3) є умовою для можливості приведення в дію юридичних засобів забезпечення суб'єктивних прав і правових обов'язків учасників фінансових правовідносин.

Суб’єкти фінансових правовідносин виступають юридичні та фізичні особи, які можуть бути носіями суб’єктивних юридичних прав та обов’язків. З одного боку це завжди суб’єкти, що представляють інтереси держави, тобто органи державної влади (Міністерство фінансів, НБУ та ін.) з іншого юридичні та фізичні особи, що виконують покладені на них обов’язки. Учасниками бюджетних відносин є тільки юридичні особи, фізичні особи не беруть в них участі.

Слід відрізняти суб’єктів фінансових правовідносин та фінансового права. Суб’єкти фінансового права це ті юридичні та фізичні особи, що за своїми особливостями фактично може бути носієм суб’єктивних прав та обов’язків. Так, згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Отже, кожний громадянин є суб'єктом фінансового права і потенційно він може бути суб'єктом фінансових правовідносин але, подаючи декларацію в податкову адміністрацію, він вступає у конкретні фінансові правовідносини, бо реалізує надані Конституцією України права й обов'язки, стає суб'єктом фінансових правовідносин, але не губить своїх властивостей як суб'єкт фінансового права.

Суб’єкти можна поділити на колективні та індивідуальні. До колективних належать органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства різних форм власності, інші юридичні особи, некомерційні установи. Індивідуальні суб’єкти - це фізичні особи (резиденти і нерезиденти).

Крім суб’єктів до елементів фінансово-правових відносин належать об’єкт, зміст та юридичні факти.

Об'єкт фінансових правовідносин — це фонди коштів, які формуються, розподіляються і використовуються внаслідок реалізації суб’єктивних прав фінансово-кредитних органів і юридичних обов'язків другої сторони фінансових правовідносин.

Юридичний факт — це життєві обставини, з якими правова норма пов'язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. У фінансових правовідносинах, як і у всіх видах правовідносин, юридичні факти поділяються на дії та події.

Юридичні факти — дії у фінансових правовідносинах можуть поділятися на правомірні та неправомірні.

Матеріальним змістом фінансових правовідносин є поведінка суб’єктів, а юридичним - суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників, що встановлені фінансово-правовими нормами.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |