шпаргалка

Правове регулювання фінансового контролю. Москалюк

[ Назад ]

Фін контроль – функція держ , яка проводиться в конкретних напрямах її діяльності: в бюджетній, податковій, банківській сферах, страхуванні…. Сутність ФК полягає в тому, що суб управління фінансами здійснює перевірку того, як об, що управляється(ДО,ОМС, підприємство) дотрим з – ва.Гуз:

Лекція:

Лімська конференція, де була прийнята Лімська декларація керівних принципів фінансового контролю у 1977 р.:

- Незалежність ФК

- Законодавче закріплення такої незалежності органів ФК

- Сформульовано необхідність проведення попереднього контролю та за факт. Регулювання

- Наявність внутрішнього і зовнішнього контролю

- Гласність, відкритість, контролюючих органів

- Дотримання комерційної та інших видів таємниць

Основні ЗУ:

 «Про ДПС»

 «Про Рахункову палату»

 «Про контрольно-ревізійну службу»

 «Про аудиторську діяльність»

 «Про бухгалтерський облік»

 «Про запобігання і протидію легалізації (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом)»

Об’єкт ФК – фінансова діяльність державних, підприємницьких структур, бюджетних установ.

Предмет – фінансові операції, які здійснюються у ході створення, розподілу, використання грошових коштів.З підручника:

Сутність ФК полягає в тому, що суб’єкт управління фінансами здійснює перевірку того, як об’єкт дотримується законодавства. ФК покликаний забезпечувати законність і фінансову дисципліну (фінансова дисципліна – сукупність вимог, установлених законодавством щодо функціонування фінансового механізму держави і обов’язок дотримуватися їх всіма учасниками фінансових правовідносин).

ФК – регламентована правовими нормами діяльність державних і муніципальних та інших публічних органів з перевірки своєчасності й точності планування, обґрунтованості й повноти надходження коштів у відповідні фонди, правильності та ефективності їх використання.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |