шпаргалка

Види і методи фінансового контролю. Москалюк

[ Назад ]

Фінансовий контроль можна поділити на внутрішній і зовнішній. Внутрішній фінансовий контроль - це самоконтроль, який здійснюють організації, підприємства, установи як за власною фінансовою діяльністю, так і за фінансовою діяльністю підрозділів, що входять до їх складу. Він є складовою управління організацією і тому провадиться на її розсуд на основі рішень даної організації. Зокрема, внутрішнім контролем можна назвати внутрішній аудит.

Зовн – податкова.

За часом проведення фінансовий контроль поділяється на попередній (здійснюється на етапі розгляду і прийняття рішень з фінансових питань, у тому числі на стадії розробки й прийняття законів та актів органів місцевої влади та місцевого), поточний(здійснюється під час фінансово-господарських операцій ) та наступний(вивченням фінансової діяльності за попередній період, дає змогу виявити вади попереднього й поточного контролю).

За формами проведення поділяють на ініціативний та обов'язковий. Ініціативний фінансовий контроль здійснюється на підставі рішень суб'єктів господарювання як власними силами, так і за аудиторських організацій. Його метою є перевірка додержання господарюючим суб'єктом фінансової дисципліни. Обов'язковий фінансовий контроль здійснюється переважно за участю органів державної або місцевої влади,рішення компетентних державних органів (суду, прокуратури, інших органів держави) з метою з'ясувати додержання законності, встановлення істини в ході судового слідства тощо.

Залежно від суб'єктів контролю виокремлюють державний, внутрішньогосподарський, відомчий, аудиторський контроль, контроль фінансово-кредитних установМетод ФК – прийои і засобийого здійснення.

Перевірка – АМКУ, ДЕРЖ КОМ З ЦІН ПАП, подат служба…

Планові і позапланові виїєні перевірки.

Ревізії

Аудит

Відомчий фін контроль – в сист міністерств й Інш ЦОВВ

Внутрішньо-госп – перев вироб і госп діял.Поняття бюджетного права.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |