шпаргалка

Поняття бюджету. Москалюк

[ Назад ]

Бюджет – план формування і використанняфін ресурсів для забезпечення завдань і ф-цій , які здійсн ОДВ,ОМС, ОВАРК протягом бюджетного періоду.

Бюджет (ек категорія) – сукуп сусп відносин рпи форм, використ, розподіліцентрал фонду коштів на рівні держ та орг МС, необхідних держ та омс для викон їх завдань.

Б (матеріал зміст) – централізов фонд кошнів держ або муніципального орг, який здійснює ф-ції на певній адмін території.

Б розглядають:

Матер аспект – док, в якому обєднуют доходи і вмдатки.

Юр – закон , або ріш місц орг про б, тобто юр акти різної прав форми.

Адм – попередній план доходів і видатків

Бух – ззведена табл зібраних доходів і видат

Політ – дозвіл законодавчого орг на використ держ фін ресурсів

Ек і соц – інструмент впливудерж або орг мс на ек і соц життя країниКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |